Festivals en andere buitenevenementen worden steeds duurzamer. Maar we zijn er nog niet. Welke stappen kunnen gemeenten, terreinbeheerders en organisatoren zetten? In dit artikel: de groene en slimme energievoorziening.

Festivals en andere buitenevenementen worden steeds duurzamer. Maar we zijn er nog niet. Welke stappen kunnen gemeenten, terreinbeheerders en organisatoren zetten? In dit artikel: de groene en slimme energievoorziening.

Wie wel eens een festival bezoekt herkent ze wel: de rookpluimen en geuren van de dieselaggregaten. Maar het einde van deze milieuonvriendelijke stroompunten lijkt in zicht. De energievoorziening is in transitie en er wordt veel onderzoek gedaan naar alternatieven, zoals waterstofaggregaten en mobiele accu’s. Organisatoren en gemeenten doen er goed aan om alle ontwikkelingen in de gaten te houden en te investeren in een slim en duurzaam stroomplan.

De wil is er, de kennis niet altijd

Steeds meer festivals gaan voor energieneutraal, zeker wanneer het past bij hun uitstraling en specifieke bezoekers. Ook gemeenten willen best de duurzame kant op, maar waar begin je? Er worden wel maatregelen genomen (en vaak ook opgelegd) maar deze zijn vanuit onkunde niet altijd even haalbaar. Het resultaat: beleid dat niet consequent is en een lastige situatie voor organisatoren.

Leer van de koplopers

Gelukkig is er een aantal koplopers op het gebied van duurzaamheid. Organisatoren als @ID&T en @Digital hebben al veel kennis en ervaring opgedaan. Daar valt veel van te leren, helemaal voor gemeenten. Ook een organisatie als @LabVlieland ontplooit mooie initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Of een evenement als @Welcome To The Future en @Mysteryland die de CO2-uitstoot tegengaan. Gemeenten kunnen deze informatie goed gebruiken en toepassen bij de opzet van hun eigen evenementen.

Samen aan de slag

Vanzelfsprekend ga je voor groene stroom wanneer je een duurzaam evenement organiseert. Maar gemeenten, organisatoren en terreinbeheerders kunnen samen tot een nog veel slimmere en groenere energievoorziening komen.

Breng wensen en mogelijkheden in kaart

Laat om te beginnen de organisator aangeven wat zijn stroomverbruik is. Dit is best even puzzelen, helemaal voor organisatoren die vooral met aggregaten werken. Zij moeten echt met hun leveranciers gaan zitten om een inschatting te maken. De gemeente en de terreinbeheerder onderzoeken vervolgens wat de verschillende mogelijkheden zijn voor vaste stroom in de buurt van de locatie.

Vaste stroom: publiek versus privaat domein

Voor vaste stroom heb je de keuze uit het privaat domein (zoals een boerenbedrijf of een gemaal) en het publiek domein (de netbeheerder). Het privaat domein is nog wat onbekend, ook bij gemeenten. Daarnaast staan niet alle gemeenten positief tegenover privaat en willen zij graag dat organisatoren stroom afnemen bij het publieke domein.

Maar is er een windmolen in de buurt waarmee je afspraken kunt maken, of een groot bedrijf? Dan kan het een interessante businesscase zijn en de moeite van het onderzoeken waard.

Flexibele alternatieven

Mobiele accu’s, eventueel met zonnepanelen, zijn goede oplossingen om piekbelasting op te vangen of om afgelegen voorzieningen van stroom te voorzien. Zo heeft een alleenstaande slagboom niet perse vaste stroom nodig. Ook waterstofaggregaten en uitrolbare zonneschermen kunnen voorzien in deze behoefte. Deze initiatieven zijn nog volop in ontwikkeling, maar het gaat snel.

Stroomverbruik in kaart

  • Onderzoek of energieverbruik terug te schroeven is
  • Beschrijf het vaste stroomnetwerk en bekijk het publieke en het private domein
  • Onderzoek welke flexibele stroomvoorzieningen zoals accu’s en waterstofgeneratoren inzetbaar zijn voor piekbelasting of alleenstaande onderdelen
  • Maak in je plan onderscheid tussen basiscapaciteit en piekbelasting
  • Werk een goede businesscase uit voor een slimme energievoorziening

Ruimte om te experimenteren

We weten nog niet alles en de energiemarkt is volop in beweging. Laat organisatoren daarom lekker experimenteren. Het is echt niet nodig om vergunningsaanvragen helemaal dicht te timmeren met eisen op dit onderwerp. Trek liever samen met ze op. Evalueer met elkaar en besluit of een maatregel een goede en realistische bijdrage levert aan de duurzaamheid van het evenement. Dan maak je echt iets goeds samen.

met dank aan:

Mark Schoots maakte een praktische checklist voor gemeenten die stappen willen zetten naar een duurzamer energiebeleid. Neem contact met hem op voor meer informatie.