Na een gesprek tussen Arthur van Disseldorp van RECRON en Linda Gedink van Camprilux, beide lid van de Europese koepel van campingeigenaren EFCO&HPA, ontstond het idee om de Luxemburgse campingondernemers kennis te laten maken met het Nederlandse model van gastensegmentatie.

Na een gesprek tussen Arthur van Disseldorp van RECRON en Linda Gedink van Camprilux, beide lid van de Europese koepel van campingeigenaren EFCO&HPA, ontstond het idee om de Luxemburgse campingondernemers kennis te laten maken met het Nederlandse model van gastensegmentatie.

Zij hebben ZKA Leisure Consultants gevraagd om deze klus op te pakken. Begin mei reisden Merlijn Pietersma en Jikke van Haeften van ZKA samen met Arthur van Disseldorp naar Luxemburg af. Daar leidden ze een kennissessie voor campingondernemers van Camprilux, de brancheorganisatie voor campings in Luxemburg. Samen met de campings dachten ze na over het meer marktgericht maken van de bedrijven aan de hand van de Leefstijlvinder. Ook is intensief gesproken over het toekomstbestendig maken van de bedrijven en de kenmerken van de Luxemburgse campingsector.

De interactieve sessie begon met een vraag aan alle aanwezigen: Welke doelgroep is aanwezig op jullie  camping? “Samen met de Leefstijlvinder gingen zij aan de slag: welk type gast komt er naar Luxemburg, wat wil deze gast en hoe bereik je die?” vertelt Jikke enthousiast. Vervolgens spraken de deelnemers over hun eigen doelgroep. Van een tweetal campings zijn de postcodes geanalyseerd. Met name is de actievere Nederlander te vinden op de geanalyseerde campings. Het was interessant om samen na te denken over die Nederlandse doelgroep: voor Nederlanders is Luxemburg wellicht een stuk avontuurlijker dan voor de Luxemburgers zelf. Wat zoekt die Nederlander dan in Luxemburg? Hoe kun je ze aanspreken en bereiken? “Goede vervolgvragen waar de verschillende campinghouders nog verder over na kunnen denken.”

Transformatie van de campingsector

Vervolgens is er tijdens de sessie gekeken naar de Luxemburgse campingsector en zijn de specifieke kenmerken voor deze sector besproken. “In Nederland denken we pas relatief recent na over transformatie van bedrijven naar andere bestemmingen. Interessant is dat de campingsector in Luxemburg eigenlijk ‘automatisch’ transformeert naar andere bestemmingen. Campingbedrijven lijken hier vanzelf uit de markt gehaald te worden wanneer het niet meer goed met ze gaat. Ze krijgen vaak een nieuwe bestemming zoals woningbouw of natuur” vertelt Arthur van RECRON. Linda Gedink geeft aan dat deze marktwerking ook een schaduwkant heeft. “Het betekent bijvoorbeeld dat in Luxemburg de afgelopen 20 jaar ongeveer een derde van de campings is verdwenen, terwijl er geen nieuwe aanwas is, omdat het zeer moeilijk is de nodige milieuvergunningen te krijgen. Daarnaast is het een typisch Luxemburgs gegeven dat een derde van de campings door een gemeente of een Syndicat d’Initiative (V.V.V.) beheerd wordt; dit brengt een specifieke problematiek met zich mee, omdat hier vaak het echte ondernemerschap ontbreekt.”

Arthur van Disseldorp herkent dit signaal. “Het is niet een fenomeen dat alleen in Luxemburg speelt. In toenemende mate hebben alle Europese landen hier last van en moeten de bedrijven zich aanpassen aan de eisen van deze tijd. Het zijn niet de eisen van de overheid. Het is een trend waarop ondernemers die vooruit willen, op moeten inspelen.”

Overheid en ondernemers

Merlijn bevestigt deze trend “een gestaag veranderende kampeervraag in Luxemburg leidde ertoe dat campings volgens vraag-aanbod-principe zijn verdwenen. Dit proces is sneller dan in Nederland verlopen door de hoge vastgoeddruk en ruimtelijke regels. De grondprijzen in Luxemburg zijn torenhoog en door die druk wordt de campingsector sneller dan in Nederland uit de markt gedreven. Het grootste probleem is dat er nauwelijks vernieuwing in de sector plaatsvindt.” Jikke vult aan; “eigenlijk zou de Luxemburgse overheid samen met de campingsector een masterplan moeten maken om de campingbedrijven weer toekomstbestendig te maken. Samen kunnen ze werken aan een programma om Luxemburg door te ontwikkelen als comfortabele campingbestemming. Tegelijkertijd is er werk aan de winkel op bedrijfsniveau: doelgroep-keuzes, investeren, concepting, bedrijfsovernames. De recreatieondernemers zijn klaar om deze slag te maken merkte we op.” “De ondernemers die aanwezig waren namen allemaal iets nieuws mee naar huis om over na te denken, en alleen dat al maakt het tot een zeer geslaagde namiddag” vertelt Linda met een tevreden lach.

met dank aan:

Jikke van Haeften-De Jonge

'Duidt de achterliggende drijfveren van vrijetijdsgedrag' bij ZKA Leisure

Tel. : 06 1532 2011 / Email : j.vanhaeften@zka.nl