De Eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar extra veel problemen. Veel recreatiebedrijven, gelegen in een natuurlijke omgeving, hebben er mee te maken. Het ministerie van LNV heeft een kennisplatform online gezet met adviezen voor de problematiek rond deze plaag.

De Eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar extra veel problemen. Veel recreatiebedrijven, gelegen in een natuurlijke omgeving, hebben er mee te maken. Het ministerie van LNV heeft een kennisplatform online gezet met adviezen voor de problematiek rond deze plaag.

Zie ook: Recreatiepark betaalt voor schade eikenprocessierups

In opdracht van het Ministerie van LNV is een Kennisplatform Processierups in oprichting waarin allerlei partijen samen gaan werken om de overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups te verminderen en te voorkomen. Een van de eerste acties is de lancering van Processierups.nu. De experts van het Kenniscentrum Eikenprocessierups geven hier op meer dan 100 vragen een antwoord.

De eikenprocessierups houdt Nederland in zijn greep. In vrijwel heel Nederland ondervinden mensen overlast als gevolg van het grote aantal brandharen die elke rups bij zich draagt. Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups steeg het aantal rupsen in 2018 sterk ten opzichte van 2017. Dit jaar vond op veel plaatsen een verdrievoudiging plaats. Het grote aantal rupsen in combinatie met speciale weersomstandigheden (veel wind) heeft er voor gezorgd dat veel meer mensen en dieren dan normaal overlast en gezondheidsklachten ervaren. De grote hoeveelheid media-aandacht in de afgelopen twee weken is een duidelijke indicatie voor de omvang van de problematiek.

Veel onduidelijkheid

Veel mensen en organisaties hebben vragen over de processierups. Wat zijn de gezondheidseffecten? Kan ik kamperen in besmet gebied? Kan ik hooi besmet met brandharen nog gebruiken? Hoe kan ik de overlast en gezondheidsklachten beperken? Hoe bestrijd ik de processierups? Kan ik buiten geteelde groenten in een besmet gebied eten? Moeten we niet alle eiken omhakken? Kun je de rupsen nu wel of niet verbranden? Er gaan inmiddels met betrekking tot bestrijding allemaal verhalen rond die niet kloppen wat leidt tot extra overlast en onnodige gezondheidsrisico’s. Het ontbrak tot nu toe aan een centraal informatiepunt waar betrouwbare antwoorden over al die vragen gevonden kunnen worden.

Al meer dan 100 vragen en antwoorden op Processierups.nu

Afgelopen maandag heeft het ministerie van LNV samen met experts van het Kenniscentrum Eikenprocessierups en het KAD gesproken over de korte- en lange-termijnacties die nodig en mogelijk zijn. Het ministerie heeft het Kenniscentrum Eikenprocessierups gevraagd om nu een website te lanceren. Op Processierups.nu geven de experts op meer dan 100 veelgestelde vragen een antwoord. De vragen kunnen eenvoudig gefilterd worden op doelgroep (bijvoorbeeld tuineigenaar, organisator festival, gemeente) of op thema (bijvoorbeeld gezondheid, brandharen, bestrijding). De vragen en antwoorden kunnen eenvoudig via sociale media gedeeld worden.

In de recreatiesector

Eikenprocessierupsen kunnen het vakantieplezier behoorlijk bederven. Dat ondervinden ook steeds meer recreatiebedrijven. Op diverse parken zijn inmiddels vele bomen gelabeld met een rood-wit lint. Maar is die waarschuwing voldoende? Pretwerk.nl werd benaderd door een campinggast die overlast heeft ondervonden op RCN camping Zeewolde: "Tijdens ons bezoek zat ik onder de bulten en ontstekingen en ook mijn ogen zijn zwaar ontstoken. Daarvoor moet ik zelfs prednison gebruiken." Zij geeft als advies om bijtijds te beginnen met controleren en verwijderen van de nesten, zodat de plaag binnen de perken blijft. Verder moet ook de informatie richting de gasten transparant en duidelijk zijn; meteen linten plaatsen en gasten goed informeren zodra je weet dat er nesten zijn.

Meer informatie: www.processierups.nu/doelgroep/recreatiebedrijf/