De Nieuwe CAO zwembaden biedt werknemers een loonsverhoging van 4% in 15 maanden. Voor veel werknemers was het resultaat op het gebied van veiligheid doorslaggevend om in te stemmen met het onderhandelingsresultaat.

De Nieuwe CAO zwembaden biedt werknemers een loonsverhoging van 4% in 15 maanden. Voor veel werknemers was het resultaat op het gebied van veiligheid doorslaggevend om in te stemmen met het onderhandelingsresultaat.

Zwemveiligheid

‘De nieuwe afspraken zorgen voor meer zwemveiligheid’, aldus Hanan Yagoubi, cao-onderhandelaar namens de FNV: ‘Elke zwemaccommodatie moet een toezichtplan hebben. En elke werknemer moet na maximaal drie uur werken een verplichte, betaalde pauze van tien minuten houden.’

De nieuwe cao loopt van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020. Naast afspraken over het vergroten van de zwemveiligheid, zijn er afspraken gemaakt over een loonstijging. De lonen stijgen met 4% over 15 maanden: 2% per 1 oktober 2019 en 2% per 1 juli 2020. Dit maakt de gemiddelde loonsverhoging over 12 maanden 3,2%.

Betere balans privé-werk

‘Omdat de verhouding tussen privé en werk soms ver te zoeken is in de zwembranche, hebben we ook hier afspraken over gemaakt’, vervolg Yagoubi. ‘Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de werknemers staan hoog in ons vaandel en gelukkig ook in die van de werkgevers. Daarom gaan zij zorg dragen voor betere balans tussen privé en werk.’

Vervolg Sociale Agenda

De Sociale Agenda, zoals afgesproken in de vorige cao, wordt verlengd. De focus komt deze cao-periode te liggen op het vergroten van veiligheid, vitaliteit en werkgelegenheid. In de Sociale Agenda werken werknemers en werkgevers samen om plannen te smeden rondom deze onderwerpen. Doel is om deze plannen om te zetten in rechtsgeldige afspraken die gelden voor alle zwembaden en zwemscholen.

Gemeentelijke en private zwembaden

Een groot deel van de zwembadmedewerkers in Nederland valt niet onder de zwembad CAO. Dat zijn medewerkers van gemeentelijke zwembaden. Zij vallen on de de CAO voor ambtenaren. We vroegen Johan Bijlsma van FNV recreatie of er een groot verschil zit tussen beide CAO voorwaarden? Bijlsma: "Daar kan ik duidelijk over zijn. De voorwaarden voor medewerkers in gemeentelijke zwembaden zijn beduidend beter. Met name op het gebied van de hoogte van lonen is er een groot verschil."

Geen makkelijke onderhandelingen

Bijlsma maakt er geen geheim van dat de CAO onderhandelingen moeizaam zijn verlopen: "Er was bij onze achterban een hele kleine meerderheid. Met name de winst op het gebied van veiligheid heeft de doorslag gegeven. Qua lonen was het lastig. Wij zien aan de werknemerskant dat de financiering van exploitatie van zwembaden lastig is. Veel gemeenten willen daar op bezuinigen. Dat heeft weer consequenties voor de onderhandelingsruimte."

Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl