Het subsidiebudget van de culturele basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen. In de basisinfrastructuur krijgen nu ook festivals in de podiumkunsten, letteren, design en crossovers een plek. Tevens wordt het aanbod in de podiumkunsten voor jeugd uitgebreid.

Het subsidiebudget van de culturele basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen. In de basisinfrastructuur krijgen nu ook festivals in de podiumkunsten, letteren, design en crossovers een plek. Tevens wordt het aanbod in de podiumkunsten voor jeugd uitgebreid.

Dat maakte minister Van Egelshoven van Cultuur bekend op 11 juni. Cultuur is nauw verweven met de recreatiesector. Vooral onderwerpen als musea en cultuurhistorie zijn onderdeel van het toeristisch recreatief aanbod van een regio. Bovendien is een bezoek aan een culturele instelling of optreden een van de opties voor een dagje, of avondje uit.

Podiumkunsten ontvangen het grootste deel van de subsidies (197 miljoen), gevolgd door Beeldende kunst (38,83 mln), film (63 mln), cultuureducatie en participatie (23 mln), Ontwerp (19,5 mln), Letteren (16 mln), en regionale musea en ontwikkelfunctie (11,7 mln).

Het onderwerp 'cultureel ondernemerschap' komt nog mondjesmaat aan bod: "Er wordt geïnvesteerd in maatregelen die de verdienmogelijkheden van de sector vergroten. Zo komt er een structurele voorziening voor professionele ontwikkeling." 

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl