Fitness (individueel) is de meest beoefende sport van Nederland in 2018, met bijna 3 miljoen beoefenaars. (18,9%) Dat is een stijging van 28% t.o.v. 2013. De wandelsport staat op 2 met 2.450.000 beoefenaars (+ 46% t.o.v. 2013.) Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Zo Sport Nederland' dat afgelopen maand verscheen bij NOC-NSF.

Fitness (individueel) is de meest beoefende sport van Nederland in 2018, met bijna 3 miljoen beoefenaars. (18,9%) Dat is een stijging van 28% t.o.v. 2013. De wandelsport staat op 2 met 2.450.000 beoefenaars (+ 46% t.o.v. 2013.) Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Zo Sport Nederland' dat afgelopen maand verscheen bij NOC-NSF.

In haar persbericht treurt NOC NSF om het kleine verlies van leden (-2% tussen 2013 en 2018) bij de sportvereniging, maar constateert tegelijkertijd dat er meer Nederlanders sporten. Vooral jongeren keren de traditionele verenigingen de rug toe: "De daling in lidmaatschappen is te zien tijdens de middelbare schoolperiode. Waar op veertienjarige leeftijd nog bijna 60 % van de jongeren lid is van een sportvereniging, is dat bij twintigjarigen gehalveerd naar 30%. Dat betekent niet dat de jongeren stoppen met sporten en bewegen. Ze kiezen alleen vaker voor sporten die worden gedaan buiten verenigingsverband, zoals hardlopen of fitness. Ook ‘nieuwe’ sporten als survivalrun zijn aan een opmars bezig. Over 2018 is zelfs een lichte stijging in sportdeelname te zien onder de groep jongeren 15 t/m 19 jaar."

NOC NSF denkt dat het nog wel goed komt met de traditionele sportvereniging. Richard Kaper, Manager Sportparticipatie bij NOC*NSF: “Jongeren willen sporten waar en wanneer het ze zelf uitkomt. Dat betekent niet dat ze per se weg willen bij hun vereniging, maar vaak wel dat het klassieke clubaanbod van trainen en wedstrijden spelen niet meer voldoende aansluit op hun behoefte. Jongeren willen meer. Daar waar verenigingen weten in te spelen op die behoefte en leuke, betrokken trainers hebben, zie je dat jongeren lid blijven.”

Commercieel sportaanbod

Uit de cijfers blijkt dat vooral sporten die worden georganiseerd door bedrijven, of die zonder begeleiding kunnen worden beoefend, in de lift zitten. In de onderzoeksopzet is fitness opgedeeld in twee categorieën; individueel en in groepsverband. De groepsfitness staat op plek 7 in de lijst met 826.000 deelnemers (+58%). Andere grote groeiers in de top 10 lijst zijn de fietssport met 1.218.000 deelnemers (+23%), en Yoga met 454.000 deelnemers (+60%).

Sportdeelname verbreed

De grotere sportdeelname biedt volop kansen voor bedrijven die inspelen op de nieuwe behoefte aan meer flexibiliteit en beleving. De groei heeft met name te maken met een verbreding van de sportdeelname. De jeugd sportte altijd al veel, maar de oudere generatie (65 t/m 80 jaar) wordt ook steeds sportiever. Sinds 2013 is het aantal mensen dat sport in deze leeftijdsgroep gestegen met 10%. Ook de leeftijdsgroep 45 t/m 64 jaar is met 10% gegroeid, maar de leeftijdsgroep 31 t/m 44 jaar relatief het meest met 11%.

De trend laat zien dat ook het verschil in sportdeelname tussen lage en hoge inkomens steeds kleiner wordt. In 2013 was het verschil in percentage sporters tussen mensen met een laag of hoog inkomen 14%, terwijl in 2018 dit verschil nog maar 11% is. 

Meer informatie: www.nocnsf.nl/zosportnederland