De omzet in de multifunctionele landbouw (MFL) in Nederland is tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld tot €887 miljoen. De grootste neventak is boerderijverkoop (271 miljoen), gevolgd door zorglandbouw (250 miljoen) en recreatie (221 miljoen)

De omzet in de multifunctionele landbouw (MFL) in Nederland is tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld tot €887 miljoen. De grootste neventak is boerderijverkoop (271 miljoen), gevolgd door zorglandbouw (250 miljoen) en recreatie (221 miljoen)

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Wageningen University & Research, gepresenteerd op 29 mei op de Dag van de Multifunctionele landbouw in Beesd.

In de recreatietak komt de boerderijcamping (720 bedrijven) het vaakst voor; op de voet gevolgd door vergaderaccommodaties (700 bedrijven.) De gemiddelde omzet ligt het hoogst bij groepsaccommodaties (€ 134.000 per jaar) Daar blijft de gemiddelde boerencamping ver bij achter (€ 46.000 per jaar. De meest lucratieve vorm van MFL blijkt de kinderopvang te zijn. daar wordt een gemiddelde omzet van € 800.000 per jaar gerealiseerd.

De omzetgroei bij recreatie komt vooral door het meer professioneel aanbieden van verblijfsrecreatie (kamperen, B&B, groepsaccommodaties) en een hogere bezettingsgraad. Hierbij weten ondernemers steeds beter gebruik te maken van boekingsplatforms op internet. Bij dagrecreatie zit de omzetgroei in horeca en vergaderlocaties.

Verdienmodel en groei

MFL heeft een serieus verdienmodel voor boeren en tuinders. 25% van de boeren en tuinders is MFL en nog eens 10% wil MFL worden binnen nu en 5 jaar. MFL-boeren leveren een grote maatschappelijke bijdrage, zorgen voor het platteland, weten aan te haken bij de maatschappij en zijn van grote economische waarde. De vraag naar MFL-boeren groeit. Uit een inventarisatie van LTO Nederland blijkt dat het aantal MFL-boeren in Nederland de komende jaren zal gaan stijgen. LTO Nederland schat de totale omzetpotentie van MFL op €1,5 tot 2 miljard. Dat maakt dat MFL binnen en buiten de agrarische sector relevant is. Die relevantie neemt de komende jaren alleen maar toe.

Nieuw platform

LTO Nederland gaat samen met LNV de potentie van de multifunctionele landbouw voor de agrarische sector verzilveren door het wegnemen van knelpunten en het creëren van ontwikkelruimte. Daarvoor stelt LNV op 29 mei het Platform Multifunctionele Landbouw in.

Belangrijke knelpunten voor boeren zijn wet- en regelgeving, financiën, opvolging. Gemeenten, ministerie van LNV en VWS, Nederlandse vereniging van Banken, VLB, Wageningen University & Research, IPO en Rijksbouwmeester nemen plaats in het Platform. Arjan Monteny, voorzitter van LTO MFL, gaat dit Platform leiden.

Bekijk het rapport op http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/476198 (pdf)