De beleveniseconomie zoekt steeds meer de grenzen op van een bijzondere onderdompeling in een compleet andere wereld. Het concept 'The Pirates Experience' waarbij gasten tijdens een event 'leven als een piraat' start in juli 2020 met een pilot van 1 dag op een piratenschip.

De beleveniseconomie zoekt steeds meer de grenzen op van een bijzondere onderdompeling in een compleet andere wereld. Het concept 'The Pirates Experience' waarbij gasten tijdens een event 'leven als een piraat' start in juli 2020 met een pilot van 1 dag op een piratenschip.

Deze bijzondere dag is een opstapje naar een grotere attractie waarin een complete piratenwereld zal worden neergezet. Initiatiefnemer van dit nieuwe immersive concept is Luca Liboa van Amusement Hub. Hij heeft inmiddels diverse partijen gevonden die mee werken om zijn droom te realiseren. Dankzij medewerking van o.a. designers, filmmakers, theaterspecialisten, conceptontwikkelaars, een foodspecialist, een (nog geheime) locatie en een beheerder van een 'historisch' schip (Statenjacht Utrecht), is er nu een datum geprikt voor de officiële start.

Tijdcapsule

The Pirates Experience wordt de eerste attractie ter wereld waar bezoekers gaan leven als piraten. Deelnemers gaan a.h.w. in een tijdcapsule waar ze hun vertrouwde mobiele telefoon en moderne levenswijze achterlaten en volledig worden omgevormd tot piraten. Aan boord van het piratenschip helpt iedereen mee om het schip uit te laten varen; koken en eten bij het kampvuur; samen piratenliederen zingen en een overval beramen. Na een enerverende dag overnachten de gasten op het schip. Voor de eerste tocht, op 11 juli 2020, is er plek voor 27 aspirant piraten.

https://www.youtube.com/watch?v=ESmehJa4Qwc

De kracht van emoties

The Pirates Experience biedt de mogelijkheid om mensen op een heel bijzondere manier te leren kennen. Wereldwijd is er een grote nichemarkt van mensen die zich aangetrokken voelen tot het piratenleven. Deze gelijkgestemden worden bij elkaar gebracht in een experience. Tijdens de piratendag komt het aan op samenwerking, rolverdeling en kameraadschap; samen aan de touwen trekken, het eten klaarmaken en ervaring delen. Anders dan bij de nieuwe technieken zoals VR en AR eindigt d eervaring iet zodra je de bril afzet. De Pirates Experience blijft je bij als een avontuur dat je met al je zintuigen hebt beleefd.

Initiatiefnemer Luca Liboa is al jaren bezig met de voorbereiding van het concept: "The Pirates Experience is een echt avontuur. Het is geen show met acteurs waarin je te gast bent. Het is een mix van historische reanactment en dynamisch theater. De acteurs die meedoen zijn vooral bedoeld om de beleving bij te sturen. Samen met de gasten ondergaan zij het avontuur."

Piraten samenleving

Liboa benoemt enkele facetten die het piratenleven zo fascinerend maken: "Aan boord was er sprake van een redelijk platte hiërarchie en een 'eerlijke' verdeling van de buit. Zo kreeg de kapitein gemiddeld drie keer zo veel aandeel als een matroos. Vergelijk dat eens met de huidige verdeling tussen CEO's en werknemers aan de kassa? Ook vrouwen waren regelmatig de baas. Uit de overlevering blijkt dat Anne Bonny en Mary Reed zelfs de scepter zwaaiden over een complete vloot. Het zijn aspecten als vrijheid, samenwerking, gelijkheid, vertrouwen en kameraadschap die veel piratenfanaten aanspreken in deze lifestyle."

Eerste locatie in Europa

De locatie voor de uiteindelijke grote Pirates Experience is nog niet bekend. Met de organisaties van de piratendag net buiten Amsterdam wordt een start gemaakt met het ontwikkelen van de Pirates Experience. In totaal kunnen er deze eerste dag 27 mensen deelnemen, waarvan er zeven heel exclusief aan boord kunnen blijven logeren op het benedendek in in het kapiteinskwartier.

Voor de verdere toekomst wordt er gekeken naar nieuwe locaties; al dan niet permanent. Deze plannen krijgen nader vorm op basis van de ervaringen die worden opgedaan tijdens de eerste editie van The Pirates Experience..

Goede doelen

The Pirates Experience krijgt ook een sociale component. Toekomstige winsten gaan voor een groot deel naar goede doelen. Er zijn al lijntjes gelegd met Musicians without Borders en Healing Helpers.

Meer informatie: www.amusement-hub.com / www.pirates-experience.com