Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen € 1,5 miljoen in betere infrastructuur voor logies. De uitbaters van 49 logies in Vlaanderen krijgen financiële steun, die oploopt tot € 49.000 per project, om werk te maken van o.a. kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en voorzieningen voor kampeerauto’s.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen € 1,5 miljoen in betere infrastructuur voor logies. De uitbaters van 49 logies in Vlaanderen krijgen financiële steun, die oploopt tot € 49.000 per project, om werk te maken van o.a. kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en voorzieningen voor kampeerauto’s.

“Dit soort investeringen zijn vaak niet meteen rendabel”, zegt Weyts. “Ik geef toeristische ondernemers die toch willen investeren een duwtje in de rug. Zo wordt het Vlaamse logiesaanbod structureel versterkt. ”Weyts wil Vlaanderen verder uitbouwen en promoten als een kwaliteitsvolle bestemming, waar iedereen terecht kan voor een deugddoende vakantie. Om het Vlaamse logiesaanbod structureel te versterken, zijn verdere investeringen van de uitbaters nodig. Weyts maakt € 1,5 miljoen vrij om de uitbaters een duwtje in de rug te geven. 49 uitbaters van logies verspreid over heel Vlaanderen kunnen rekenen op een extra impuls.

Kindvriendelijke voorzieningen

Het gros van de investeringen spitst zich toe op kindvriendelijke vernieuwingen. Weyts wil Vlaanderen op de kaart zetten als familievriendelijke toeristische bestemming voor jong en oud. Familievriendelijke voorzieningen -zoals speelterreinen, overdekte speelruimtes, familiekamers -kunnen daarbij helpen. Weyts: “Met gerichte investeringen kunnen we een verschil maken.”

Toegankelijkheid

Er wordt ook geïnvesteerd in inclusieve infrastructuur, die ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Het gaat dan onder andere over aangepaste verblijfsruimten, aangepast sanitair en een geheel toegankelijke basisketen. “Elke Vlaming moet op vakantie kunnen gaan in eigen land, ook als je een beperking hebt”, zegt Weyts.

Camperplekken

Er zijn ook enkele investeringen in infrastructuur voor kampeerautos: bestaande plaatsen worden verhard, nieuwe plaatsen worden aangelegd, er komen elektriciteitsaansluitingen en andere aangepaste voorzieningen (zoals een lozingspunten watertappunten met drinkbaar water), ... Kampeerauto-toerisme zit stevig in de lift en Vlaanderen heeft voor dit publiek nog een achterstand in te halen.

Logiesuitbaters kunnen vanaf 1 januari 2020 tot uiterlijk 30 april 2020 opnieuw een subsidieaanvraag indienen.

Meer informatie: www.toerismevlaanderen.be