Er is een nieuwe CAO voor Watersportbedrijven. HISWA Vereniging – ondernemersorganisatie van de jachtbouw en watersport – kwam tot overeenstemming met CNV Vakmensen. De FNV heeft ook aan de onderhandelingen deelgenomen, maar tekende niet voor het akkoord.

Er is een nieuwe CAO voor Watersportbedrijven. HISWA Vereniging – ondernemersorganisatie van de jachtbouw en watersport – kwam tot overeenstemming met CNV Vakmensen. De FNV heeft ook aan de onderhandelingen deelgenomen, maar tekende niet voor het akkoord.

Net als in de Horeca gaat ook bij deze CAO de FNV niet akkoord met het onderhandelingsresultaat. Een woordvoerder van de HISWA ligt toe dat de FNV te hoge looneisen op tafel had gelegd.

HISWA Vereniging en CNV Vakmensen zijn tevreden met het nieuwe cao-akkoord. In de nieuwe cao zijn salarisverhogingen opgenomen. Die komen bij elkaar neer op gemiddeld 2,5% per jaar gedurende de looptijd van de cao. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een vaste verhoging voor alle medewerkers en gelden er voortaan extra voordelen voor lagere salarisschalen. Een ander pluspunt in de cao is dat er meer aandacht komt voor duurzame inzetbaarheid en scholing.

De HISWA-cao is verplicht voor alle bedrijven die zich bezighouden met (af)bouwen, vaarklaar maken, repareren en onderhouden van houten- en/of kunststoffen jachten en / of het verlenen van dienstverlenende activiteiten in de watersport, zoals verhuur van ligplaatsen, verhuur van boten en verkoop van boten.

Bron en meer informatie: www.hiswa.nl