In het ledenmagazine van belangenvereniging Eigen Huis wordt deze maand gekeken naar permanente bewoning op vakantieparken. Veel partijen profiteren van een omzetting van slecht lopende vakantieparken naar een woonwijk. De recreatieve functie wordt daardoor wel verdrongen.

In het ledenmagazine van belangenvereniging Eigen Huis wordt deze maand gekeken naar permanente bewoning op vakantieparken. Veel partijen profiteren van een omzetting van slecht lopende vakantieparken naar een woonwijk. De recreatieve functie wordt daardoor wel verdrongen.

Het artikel geeft duidelijk beeld van de situatie. Het gedoogbeleid van gemeenten t.a.v. permanente bewoning ligt voor een groot deel ter grondslag aan de huidige situatie. Op minder dan 10 van de vakantieparken staan mensen ingeschreven in de Basisadministratie Personen van gemeenten. Dat zijn er in totaal zo'n 22.000. Dit zijn alleen de officieel geregistreerde personen. Volgens een onderzoek van Platform 31 wonnen in Nederland tussen de 50.000 en 80.000 mensen permanent in een vakantiehuisje.

Veel partijen profiteren van een omzetting

Gemeenten mogen zelf beslissen of ze handhaven op permanente bewoning. In sommige gemeente zijn er al vakantieparken omgezet in woonwijken. Volgens onderzoeksbureau Capital Value zijn er in Nederland 263.000 woningen tekort. Daarin schuilt het eerste voordeel; Zeker voor gemeenten die een woningentekort ervaren. Bij handhaving krijgen gemeenten bovendien t maken met de problematiek van mensen die op straat komen te staan en waarvoor vaak niet op korte termijn geen vervangende woonruimte beschikbaar is.

in het artikel wordt een praktijkcase in Harderwijk besproken. Daar werden de woningen, na wijziging van het bestemmingsplan in permanent wonen zo'n 30 tot 50% meer waard. Er zijn soms wel aanpassingen nodig om aan het bouwbesluit te voldoen. Per saldo profiteert de eigenaar van een omzetting.

Er wordt ook gerefereerd aan de onderzoeken van Vitale Vakantieparken op diverse plekken in Nederland. Daaruit blijkt dat er voor 1/3 van de parken geen economisch gezonde toekomst is. Ook dat kan een argument zijn om het bestemmingsplan te veranderen.

Positie Eigen Huis

In het artikel werd niet helemaal duidelijk welke positie vereniging Eigen Huis inneemt in deze discussie. Dus dat hebben we maar eens opgevraagd:

Vereniging Eigen Huis is van mening dat het omzetten van recreatiewoningen naar permanente bewoning een lokaal besluit moet zijn. In sommige gevallen kan het een beperkte bijdrage leveren aan het  oplossen van het woningtekort. Het is aan gemeenten om te beoordelen of het in die gemeente een oplossing biedt. De woningen zijn in eerste instantie gebouwd met als doel recreatie, mochten er lokaal andere behoeften liggen, dan moet dat volgens Vereniging Eigen Huis ook lokaal worden afgewogen. Om de woningnood echt op te lossen moet er vooral landelijk meer worden gebouwd.

Meer informatie: www.eigenhuis.nl

Zie ook: Duizenden huizen klaar voor bewoning; als het maar mag (Door ZKA leisure)