NBTC Holland Marketing en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen bekrachtigen vandaag hun strategische samenwerking voor de komende drie jaar. Hiemee wordt o.a. ingespeeld op het toeristisch spreidingsbeleid. 

NBTC Holland Marketing en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen bekrachtigen vandaag hun strategische samenwerking voor de komende drie jaar. Hiemee wordt o.a. ingespeeld op het toeristisch spreidingsbeleid. 

“De toeristische groei brengt kansen en uitdagingen mee voor de regio Veluwe, Arnhem en Nijmegen. Met elkaar gaan we daarom de komende jaren aan de slag om de regio verder te ontwikkelen met de ambitie dat iedereen in de regio meeprofiteert van de toeristische groei. De samenwerking is een goede stap richting de toekomst en sluit aan op Perspectief 2030, de nieuwe visie op de bestemming Nederland,” aldus Jos Vranken, algemeen directeur NBTC.

Gezamenlijke thema’s met oog op Perspectief 2030

Centraal in de samenwerking tussen de twee partijen staat het stimuleren van de zogeheten herhaalbezoekers in de regio Veluwe, Arnhem en Nijmegen. “Jaarlijks reizen miljoenen bezoekers naar onze streek. Een steeds groter deel hiervan is afkomstig uit de ons omringende landen. De verwachting is dat het bezoek uit deze landen de komende jaren verder toeneemt. Duitsers en Belgen staan erom bekend dat ze vaker dan een keer onze regio bezoeken en dus kunnen we profiteren van deze groei,” vertelt Herre Dijkema, algemeen directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. “Om ruimte en richting te geven aan de verwachte groei en minder bekende plekken binnen de regio ook daarvan te laten profiteren, vinden wij het belangrijk dat we blijven investeren en ontwikkelen in aantrekkelijk toeristisch aanbod dat bij de regio past. Onze strategische samenwerking met NBTC kan daar een goede en belangrijke bijdrage aan leveren.”

“Naast de focus op herhaalbezoekers gaan we met elkaar ook verdere regionale invulling geven aan China Lab: het samenwerkingsverband van NBTC en verschillende Nederlandse bedrijven om adequaat in te spelen op (digitale) reisontwikkelingen op de Chinese markt,” vertelt Jos Vranken. “Wij zijn trots op de relatie met Toerisme VAN en kijken uit naar alle toekomstige gezamenlijke activiteiten!”

Meer informatie: www.nbtc.nl / www.toerismevan.nl