Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid, van 17 april tot en met 17 mei 2019, wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van de zwemveiligheid van iedereen in Nederland. Vooral asielzoekers lopen  in Nederland een verhoogd risico om te verdrinken.

Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid, van 17 april tot en met 17 mei 2019, wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van de zwemveiligheid van iedereen in Nederland. Vooral asielzoekers lopen  in Nederland een verhoogd risico om te verdrinken.

Veiligheid.nl zal daarom samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), GGD GHOR Nederland, Nationale Raad Zwemveiligheid, Nidos en Pharos gedurende de campagnemaand diverse initiatieven nemen om de zwemveiligheid van nieuwkomers in Nederland te vergroten. 

Nog elk jaar overlijden er kinderen door verdrinking. Jaarlijks worden circa 90 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 25 jaar opgenomen in een ziekenhuis na een verdrinkingsongeval. Daarnaast komen er gemiddeld 160 per jaar op de Spoedeisende Hulp terecht (bron: LetselInformatieSysteem VeiligheidNL, 2013-2017). 

Risicogroep Nieuwkomers

Uit de onderzoekscijfers zijn drie risicogroepen te herleiden. Kinderen van 0 t/m 4 jaar oud, kinderen van 4 t/m 12 jaar oud en (jonge) nieuwkomers. Bij hen vinden de meeste ongevallen plaats. Nederlanders met een migratieachtergrond zijn vaker slachtoffer van verdrinking dan autochtone Nederlanders . Bij de 5- tot en met 9-jarigen is het verschil met kinderen met een Nederlandse achtergrond het grootst. Deze (jonge) nieuwkomers en hun ouders, hebben minder kennis over de risico’s van water. Hierdoor onderschatten zij vaak de gevaren van water en overschatten ze hun eigen zwemvaardigheid.

Verdrinkingsongevallen terug dringen

Om het aantal verdrinkingsongevallen terug te dringen is het van belang om een multidisciplinaire aanpak te volgen. Diverse stakeholders spelen hierin een rol.  

  • Voor professionals hebben wij een breed scala aan voorlichtingsmateriaal
  • Speciaal voor gemeenten hebben we een handreiking gemaakt, waarin staat wat zij kunnen doen voor het bevorderen van de zwemvaardigheid van nieuwkomers. 
  • Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), Pharos, GGD GHOR Nederland en Nationale Raad Zwemveiligheid hebben we een vlog-campagne ontwikkeld om de aandacht voor zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten

Initiatief

De Nationale Maand van de Zwemveiligheid is een initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig. VeiligheidNL is als partner betrokken om gezamenlijk te werken aan de zwemveiligheid van nieuwkomers in Nederland.

Praktische tips om veiligheid rondom zwemwater te verbeteren: www.veiligheid.nl