De prijzen in de horeca stijgen in 2019 sterker dan gebruikelijk doordat hotels, restaurants en cafés de btw-verhoging doorberekenen. Ook het aantal verkochte consumpties en hotelovernachtingen neemt toe, maar door de hogere prijzen wordt de groei wel wat getemperd.

De prijzen in de horeca stijgen in 2019 sterker dan gebruikelijk doordat hotels, restaurants en cafés de btw-verhoging doorberekenen. Ook het aantal verkochte consumpties en hotelovernachtingen neemt toe, maar door de hogere prijzen wordt de groei wel wat getemperd.

Dit blijkt uit het vooruitzicht horeca van het ING Economisch Bureau.

Naast de toename van de bestedingen van Nederlandse consumenten geven ook de uitgaven van buitenlandse toeristen een impuls aan de verkopen. Tegelijkertijd groeit het aantal horecagelegenheden. In 2019 is het aantal horecagelegenheden per Nederlander ruim 7 procent groter dan in 2009. De sterkste groei van het aanbod per inwoner doet zich voor in Flevoland.

Prijzen stijgen in 2019 met 4 procent

Door de verhoging van het lage btw-tarief naar 9 procent stijgen de prijzen van hotelkamers, maaltijden en non-alcoholische drankjes. In het eerste kwartaal van 2019 gingen de prijzen bij restaurants en cafés met ruim 4 procent omhoog, daarvan was bijna 2,5 procentpunt het gevolg van de btw-maatregel. Door de bovengemiddelde toename van de prijzen ligt de verwachte groei van de verkopen in de horeca wat lager dan in voorgaande jaren. In 2019 nemen de verkopen naar verwachting met 2 procent toe. Tussen 2014 en 2018 stegen de verkopen van consumpties en overnachtingen jaarlijks met ruim 4 procent. 

Thijs Geijer, sectoreconoom Horeca: “Dat de rekening van een horecabezoek hoger uit valt, hangt voor een groot deel samen met de btw-maatregel. Daarnaast hebben horecaondernemers echter ook te maken met hogere inkoop- en personeelskosten.”

Gestage groei van het aantal horecagelegenheden

In tien jaar tijd is het totale aantal horecagelegenheden in Nederland met 12,5 procent toegenomen. Doordat de bevolking ook groeide, is het aanbod per Nederlander met ruim 7 procent gestegen. De stijging van het aanbod doet zich onder andere voor in winkelgebieden, waar horeca regelmatig in de plaats komt van winkels. Ook rondom vervoersknooppunten is er steeds meer horeca te vinden. In 2019 zijn er per 10.000 Nederlanders ruim 25 horecagelegenheden. Zeeland heeft van alle provincies het grootste horeca-aanbod per inwoner. Flevoland kent het laagste horeca-aanbod maar is wel met een inhaalslag bezig. In Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is de groei ook bovengemiddeld. In deze provincies neemt zowel de vraag van de groeiende eigen bevolking als de vraag van dagjesmensen en buitenlandse toeristen sterk toe.

bron en meer informatie: www.ing.nl