Science Center Technopolis in het Belgische Mechelen start dit jaar nog met een grondige vernieuwing van haar tentoonstellingsruimte en infrastructuur. Het doe-centrum krijgt hiervoor een  investeringssubsidie van 10 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Dat besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters.

Science Center Technopolis in het Belgische Mechelen start dit jaar nog met een grondige vernieuwing van haar tentoonstellingsruimte en infrastructuur. Het doe-centrum krijgt hiervoor een  investeringssubsidie van 10 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Dat besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters.

Deze investering is nodig om het doe-centrum in Mechelen, dat volgend jaar 20 jaar bestaat, klaar te stomen voor de toekomst. Eind 2019 al opent Technopolis de eerste nieuwe zone: een plek voor creatieve denkers en makers vanaf 14 jaar.

Na 19 jaar is Technopolis toe aan een update om aan te haken bij de technologische ontwikkelingen van vandaag én morgen. Daarover zijn het bestuur van Technopolis en Vlaams minister Philippe Muyters het eens. De Vlaamse Regering beslist daarom om  Technopolis een  investeringssubsidie van  10 miljoen euro toe te kennen. Niet alleen de infrastructuur zal overigens een transformatie ondergaan, ook de werking van Technopolis krijgt een nieuw elan, waarbij ingezet wordt op sterke  partnerschappen die het succes en de uitstraling van Technopolis nog zullen vergroten.

#Technopolisbouwt

Dankzij deze investeringssubsidie  kan Technopolis dit jaar nog starten met het vernieuwingsproces en plant het eind dit jaar al een eerste nieuwe zone te kunnen opleveren.

De vernieuwing in de tentoonstellingsruimte zal duidelijk zichtbaar zijn. Populaire klassiekers zoals de fiets op de kabel en het spijkerbed blijven op de vloer, maar de volledige uitstraling en inrichting van de tentoonstelling zal de komende jaren drastisch veranderen om te evolueren naar een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen de toekomst nog meer kunnen ervaren.

De herinrichting van de tentoonstellingsruimte en de infrastructurele vernieuwing zal de komende jaren planmatig en gefaseerd aangepakt worden, waardoor het doe-centrum haar deuren voor het grote publiek niet moet sluiten. 

  • een zone voor 14-plussers, de makers van morgen (eind 2019)
  • een zone voor partners waar ze afwisselend hun nieuwste technologieën en wetenschappelijk onderzoek tonen (zomer 2020)
  • een Puur-zone voor opstellingen die focussen op basisprincipes uit de wetenschap (fase 1 in voorjaar 2021 en fase 2 in voorjaar 2022)
  • de vernieuwing en uitbreiding van het huidige Kinder-doe-centrum voor kinderen vanaf 4 jaar gebeurt in 3 fases:
    • uitbreiding Kinder-doe-centrum (fase 1, zomer 2021)
    • vernieuwing huidig Kinder-doe-centrum (fase 2, voorjaar 2022)
    • de waterzone, die nu in de hoofdtentoonstelling staat, krijgt hier in fase 3 (eind 2022) een plek

Technopolis zal onder de #Technopolisbouwt de bezoekers op de hoogte houden van de geplande werken, up to date informatie geven over de deelprojecten en bijhorende timing en de nieuwsgierigen verrassen met sneak previews van vernieuwingen in Technopolis.

Meer informatie: www.technoolis.be