Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft een themadossier gemaakt om de toeristische kansen met Emty Nesters voor de Zeeuwse toeristische sector in kaart te brengen. Empty nesters zijn stellen in de leeftijd van ca. 45 tot 65 jaar, van wie de kinderen niet meer thuis wonen.

Het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft een themadossier gemaakt om de toeristische kansen met Emty Nesters voor de Zeeuwse toeristische sector in kaart te brengen. Empty nesters zijn stellen in de leeftijd van ca. 45 tot 65 jaar, van wie de kinderen niet meer thuis wonen.

In deze publicatie wordt ingezoomd op de empty nesters. Wie is deze doelgroep, wat zijn hun wensen en welke ideeën hebben zij samen met ondernemers ontwikkeld voor vakanties in Zeeland? Deze ideeën worden vervolgens getoetst door middel van een enquête bij het Fan van Zeeland-panel: welke ideeën spreken aan en waarvoor komt men ook daadwerkelijk naar Zeeland? In het laatste hoofdstuk worden voorbeelden aangereikt voor de uitvoering van deze ideeën, zodat ondernemers in Zeeland direct aan de slag kunnen om de empty nester een geweldige vakantie in Zeeland te bezorgen.

Meer informatie: Themapublicatie PROFITeer mee van Empty Nesters