De onderhandelingen over een nieuwe CAO recreatie zijn weer hervat. Werkgevers en werknemers erkennen hun gemeenschappelijke belangen en dat zorgt o.a. voor overeenstemming over het fonds CAO recreatie. Over het loonbod van de werkgevers mag het personeel nu een oordeel vellen.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO recreatie zijn weer hervat. Werkgevers en werknemers erkennen hun gemeenschappelijke belangen en dat zorgt o.a. voor overeenstemming over het fonds CAO recreatie. Over het loonbod van de werkgevers mag het personeel nu een oordeel vellen.

Overeenstemming op deelgebieden

RECRON en de bonden hebben elkaar kunnen vinden op (deel)onderwerpen, zoals:

 • een nieuwe Fonds Cao Recreatie per 1 juli 2019 (premie 0,50% o.b.v. 50/50 verdeling; deze was 0,81%) met een breed aanbod van e-learning modules;
 • De invoering van een partnerpensioen per 1 januari 2020 (premie 0,7% met een premieverdeling van 50/50 voor werkgever en werknemer) ;
 • een studie naar een nieuwe functiehuis (Handboek referentiefuncties) en een (houdbare) pensioenregeling.;
 • Ontwikkeling van een cao-app ontwikkeld, waardoor de cao beter toegankelijk wordt. Ook de cao teksten zullen worden vereenvoudigd.
 • Seizoenscontracten blijven mogelijk. 

Nog geen overeenstemming over loon

Het eindbod van de RECRON wordt voorgelegd aan de werknemers. Die kunnen daar t/m 9 april op reageren. Op 10 april komt de CAO commissie van FNV recreatie bijeen om de resultaten te bespreken en een antwoord te formuleren. Het 'eindbod' van de RECRON ziet er als volgt uit:

 • Looptijd van 2 jaar: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
 • Loon: 
  • 2% loonsverhoging per 1 juli 2019
  • 1% loonsverhoging per 1 oktober 2019
  • 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2020
  • 1,25% loonsverhoging per 1 oktober 2020.
 • Invoering van het partnerpensioen per 1 januari 2020.
 • Voortzetting van het sociaal fonds. Met een sociaal fonds krijgen medewerkers opleidings- en (door)ontwikkelmogelijkheden in hun vak, zorgen we voor een sterke sector waar recreatiemedewerkers met plezier in willen (blijven) werken en blijven medewerkers voorgelicht over hun rechten en plichten.

Bezorgdheid over personeelsaanbod

Zowel bij de RECRON als bij FNV Recreatie is men bezorgd over de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel. Een van de maatregelen om de aantrekkelijkheid van de sector te verbeteren is het herinvoeren van het Sociaal Fonds Recreatie (KIKK Recreatie). Met dit fonds worden o.a. opleidingen gefinancierd en carrièreadviezen gegeven. Johan Bijlsma van FNV Recreatie: "We maken ons zeker zorgen over de verminderde instroom in deze sector. Dat legt meer druk op de bestaande medewerkers. Er is een gezamenlijk belang om werken in de recreatiesector aantrekkelijk te houden. Andere sectoren hebben daarin afgelopen jaren grote stappen gemaakt, waardoor nu ook de recreatiesector nadrukkelijk moet werken aan haar imago. We hebben daarom bijvoorbeeld afgelopen jaar een verkiezing gehouden voor meest gewaardeerde collega in de sector. Dit soort initiatieven zijn nodig en worden hopelijk breed gedragen."

Meer informatie:

www.recron.nl

www.fnvrecreatie.nl