Gesteund door de groei van de buitenshuisconsumptie en de toename van het toerisme zit de sector Leisure in de lift. Nu de economische groei afzwakt, verwachten we wel dat het groeitempo gaat afzwakken. Dat zijn enkele conclusies uit het maandelijkse 'De stand van Leisure' van ABN AMRO.

Gesteund door de groei van de buitenshuisconsumptie en de toename van het toerisme zit de sector Leisure in de lift. Nu de economische groei afzwakt, verwachten we wel dat het groeitempo gaat afzwakken. Dat zijn enkele conclusies uit het maandelijkse 'De stand van Leisure' van ABN AMRO.

Inmiddels zijn de definitieve cijfers over Leisure-branches over 2018 bekend. In alle branches waarvan we dit nu kunnen zien, was sprake van marktgroei.

Het afgelopen jaar wisten bijvoorbeeld de eetzaken sterk te groeien. Daarbij zagen restaurants de volumes met 4% toenemen. We verwachten dat deze groei in 2019 en 2020 vertraagt in tempo, mede door het tekort aan koks en bedieningpersoneel.

Waarschijnlijk mede door dat tekort en het gedaalde consumentenvertrouwen, is het vertrouwen bij horecaondernemers nu minder hoog dan begin vorig jaar. Ten opzichte van het eind 2018 nam het vertrouwen bij horecaondernemers wel iets toe.

Toerisme helpt sector

De sector Leisure profiteert ook van de groei in het toerisme. In 2018 groeide het aantal logies-overnachtingen met een kleine 5%, voor 2019 verwachten we groei van een kleine 4%. Bijvoorbeeld vanuit België, Duitsland, Frankrijk en Spanje was in het afgelopen jaar sprake van een stijging van het toerisme naar Nederland.

Overnachtingen per accommodatievorm

2019 start met afname van faillissementen binnen de sector

Het jaar 2019 begon met een afname van het aantal faillissementen in de sector Leisure. Bijvoorbeeld bij restaurants was sprake van een afname, geholpen door de marktgroei. Toch profiteert niet iedereen van die toegenomen vraag, mede omdat het aanbod in een aantal plaatsen in de afgelopen jaren ook is gestegen.

De werkloosheid is laag, maar lijkt niet verder te dalen. Door de stevige vertraging van de economische groei zwakt de banengroei af. De werkloosheid zal daardoor volgend jaar weer ietsje oplopen, na een stabilisering

De woningmarkt ontwikkelde zich in januari niet verrassend: het aantal transacties is gedaald, terwijl de prijzen zijn opgelopen. Dit komt mede door het opdrogen van het aanbod. Voor 2019 verwachten we voor de woningmarkt een daling van transacties van 5% en een stijging van 6% van de prijzen.

Meer informatie: ABN AMRO Stand van Leisure februari / maart 2019

Met dank aan: Sonny Duijn (sectoreconoom) en Selma van der Graaf (sectoranalist), werkzaam bij ABN AMRO - sector leisure.