De ANWB stopt met het uitgeven van het blad 'De Waterkampioen', dat al sinds 1927 op de markt is. Het aantal abonnees is de afgelopen jaren sterk gedaald waardoor een gezonde exploitatie voor de ANWB niet meer mogelijk is.

De ANWB stopt met het uitgeven van het blad 'De Waterkampioen', dat al sinds 1927 op de markt is. Het aantal abonnees is de afgelopen jaren sterk gedaald waardoor een gezonde exploitatie voor de ANWB niet meer mogelijk is.

Het laatste nummer van de Waterkampioen - nummer 4 - verschijnt op 4 april 2019. De abonnees worden per brief bij het komende nummer geïnformeerd. De ANWB blijft liefhebbers van recreatie rondom het water informeren via anwb.nl, nieuwsbrieven, sociale media en de Kampioen. Watersporters kunnen nog altijd bij de bond terecht voor waterkaarten, de Wateralmanak, cursusboeken voor het halen van het vaarbewijs en bootverzekeringen. Abonnees verwijst de ANWB graag door naar het initiatief van hoofdredacteur Arno Beuken en freelance redacteur Jim Post. Zij besloten zelf een eigen tijdschrift voor watersporters op te richten, buiten de ANWB. De nieuwe titel, Deining Magazine, gaat in de loop van 2019 van start mits er voldoende belangstelling van watersporters is. Meer weten? Kijk op www.deiningmagazine.nl 

Over de Waterkampioen:

Sinds het eerste nummer in 1927 is de Waterkampioen onlosmakelijk verbonden geweest met de ANWB. De Waterkampioen stond aan de wieg van de watersport in Nederland. Van een sport voor enkelingen werd varen en het bezit van een zeil- of motorboot voor grote groepen bereikbaar. De Waterkampioen, samen met de ANWB expertise- en adviesdienst, de waterkaarten en de vaarbewijzen, speelde een grote rol in deze ontwikkeling. Op het hoogtepunt in de jaren ‘80 en ’90 verscheen het blad tweewekelijks en had het 65.000 abonnees.

Het aantal abonnees is de afgelopen jaren sterk gedaald waardoor een gezonde exploitatie voor de ANWB helaas niet meer mogelijk is. Het laatste nummer van de Waterkampioen - nummer 4 - verschijnt op 4 april 2019. De abonnees worden per brief bij het komende nummer geïnformeerd. De ANWB blijft liefhebbers van recreatie rondom het water informeren via anwb.nl, nieuwsbrieven, sociale media en de Kampioen. Watersporters kunnen nog altijd bij de bond terecht voor waterkaarten, de Wateralmanak, cursusboeken voor het halen van het vaarbewijs en bootverzekeringen. Abonnees verwijst de ANWB graag door naar het initiatief van hoofdredacteur Arno Beuken en freelance redacteur Jim Post. Zij besloten zelf een eigen tijdschrift voor watersporters op te richten, buiten de ANWB. De nieuwe titel, Deining Magazine, gaat in de loop van 2019 van start mits er voldoende belangstelling van watersporters is. Meer weten? Kijk op www.deiningmagazine.nl 

Over de Waterkampioen:

Sinds het eerste nummer in 1927 is de Waterkampioen onlosmakelijk verbonden geweest met de ANWB. De Waterkampioen stond aan de wieg van de watersport in Nederland. Van een sport voor enkelingen werd varen en het bezit van een zeil- of motorboot voor grote groepen bereikbaar. De Waterkampioen, samen met de ANWB expertise- en adviesdienst, de waterkaarten en de vaarbewijzen, speelde een grote rol in deze ontwikkeling. Op het hoogtepunt in de jaren ‘80 en ’90 verscheen het blad tweewekelijks en had het 65.000 abonnees.

Meer informatie: www.anwb.nl