Vakantieparken zijn de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Dankzij de vitaliteitsonderzoeken van ZKA krijgt ook het grote publiek voor het eerst de onderkant van de vakantieparken-markt scherp in beeld. Willem Kraanen, adviseur bij ZKA geeft bij Eén Vandaag een goed beeld over de problemen in de sector. “Vitaal houden van de sector is complex.”

Vakantieparken zijn de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Dankzij de vitaliteitsonderzoeken van ZKA krijgt ook het grote publiek voor het eerst de onderkant van de vakantieparken-markt scherp in beeld. Willem Kraanen, adviseur bij ZKA geeft bij Eén Vandaag een goed beeld over de problemen in de sector. “Vitaal houden van de sector is complex.”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=M3NlgIEHRuI

Ministerie BZK, provincies, gemeenten, RECRON gaan gezamenlijk aan de slag met een actieprogramma.

Conclusies uit de vitaliteitsonderzoeken van ZKA laten zien dat de overgrote meerderheid van de vakantieparken in Nederland uitstekend en zelfs in de (inter)nationale top presteert. Ondernemers investeren en vernieuwen volop. Maar de onderzoeken tonen ook aan dat de onderkant van de markt niet automatisch verdwijnt en dat er op veel parken allerlei vormen van huisvesting plaatsvindt.

Nederlandse vakantieparken in Europese top
Landelijk zijn er 4.300 campings en vakantieparken, campings met alleen jaarplaatsen zijn hierin niet meegenomen. Volgens het onderzoek van ZKA is een groot deel van deze parken vitaal. Dat wil zeggen: ze beschikken over voldoende toekomstperspectief en kwaliteit in de recreatiesector. Nederland heeft zelfs de meeste topcampings en bungalowparken van Europa. Een ander deel heeft moeite om zich aan te passen aan de veranderende markt.

Tegelijkertijd is 15% van de capaciteit niet toekomstbestendig
Uit de onderzoeken blijkt ook dat 34% van de campings en vakantieparken niet vitaal is. Dat wil zeggen: te weinig toekomstperspectief en te lage kwaliteit in de recreatiesector. Als we dat vertalen naar een landelijk beeld betekent het dat er bijna 1.500 parken niet vitaal zijn in Nederland.

Hoe kan dit?
Veel (voormalige) vakantieparken gaan door het versnipperende eigendom van de grond en opstallen niet. Andere voormalige vakantieparken overleven door het aanboren van nieuwe huisvestingsmarkten zoals arbeidsmigranten en mensen die flexibele woonruimte nodig hebben. De behoefte van ‘een dak boven je hoofd’ wordt alsmaar diverser dan in het beleid op volkshuisvesting en verblijfsrecreatie wordt geregeld.

Eén park, één plan 
ZKA adviseert de sector (markt en overheid) om te kiezen voor een meerjarige en integrale aanpak. De eerste oplossingen om de sector gezond te houden zien we al in de praktijk:

  1. Parken met recreatieve toekomst worden gestimuleerd om te excelleren in hun marktsegment: ze krijgen op maat (ontwikkel)ruimte, kennis en vertrouwen. Nederland heeft baat bij toekomstbestendige vakantieparken met (inter)nationale aantrekkingskracht.
  2. Parken zonder recreatieve toekomst worden begeleid naar een nieuwe toekomst buiten de recreatie. Waar mogelijk worden huisvestingsbehoeftes ingevuld. Er wordt gewerkt aan transformatiekaders. Advies: zorg ervoor dat voormalige vakantieparken een bijdrage leveren aan de samenleving en pak ondermijning aan.
  3. Het principe 1 park, 1 plan wordt steeds vaker in de praktijk gehanteerd, want ieder park is uniek.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Willem Kraanen op 06 8683 9144. www.zka.nl