Amsterdam Marketing verandert haar naam in 'amsterdam&partners'. Een naam die past bij de aangescherpte strategie die de nadruk legt op kwaliteit in plaats van kwantiteit, voor de gehele Metropool Amsterdam. Daarbij staat de bewoner centraal en blijven bezoekers en bedrijven welkom.

Amsterdam Marketing verandert haar naam in 'amsterdam&partners'. Een naam die past bij de aangescherpte strategie die de nadruk legt op kwaliteit in plaats van kwantiteit, voor de gehele Metropool Amsterdam. Daarbij staat de bewoner centraal en blijven bezoekers en bedrijven welkom.

Geerte Udo die per 1 maart start als nieuwe directeur, staat voor de uitdaging om met alle partners de regie te houden op de uitdagingen van de Metropool Amsterdam. In de nieuwsbrief worden de plannen uiteengezet...

Toekomstvisie en ambities

  • De bewoner centraal betekent heel concreet dat we alle Amsterdammers gidsen door het culturele aanbod en hen ook de minder bekende plekken en buurten laten ontdekken.
  • Maar ook het terugdringen van overlast door wangedrag blijft een belangrijke doelstelling.
  • Ten aanzien van bedrijven en congressen staat ook kwaliteit voorop. Onze activiteiten zijn erop gericht hen te verleiden en te gidsen. Waarbij de aandacht gaat naar die bedrijven en congressen die banen in de Metropool Amsterdam realiseren en/of bijdragen aan duurzaamheid en innovatie.
  • We blijven bouwen aan de nationale en internationale reputatie van de Metropool Amsterdam.
  • De bezoeker die met respect voor de metropool en haar bewoners hier naartoe komt gidsen we dagelijks naar cultuur, bekende en onbekende plekken, in de stad, de opkomende buurten en de metropool.
  • De succesvolle benadering van de internationale bezoeker die we stimuleren ook naar plekken buiten Amsterdam te gaan, zetten we uiteraard door. Een volgende belangrijke stap is de gezamenlijke aanpak van uitdagingen op het gebied van wonen, werken, studeren en cultuur in de Metropool Amsterdam.

Aangescherpte koers resulteert in andere naam

De naam Amsterdam Marketing past niet meer bij de aangescherpte koers. “De term marketing wordt gekoppeld aan meer. Maar het is kwaliteit waar we voor kiezen. De nieuwe naam benadrukt wat we doen, met wie en voor wie. Samen met een veelheid aan partners en relaties dragen wij bij aan een leefbare en welvarende Metropool Amsterdam. Die belofte blijft onveranderd.”

Meer informatie: www.iamsterdam.com