Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen uit binnen- en buitenland de provincie Overijssel. De vrijetijdssector staat in de top drie als het gaat om groei van werkgelegenheid in de provincie. De verwachting is dat het aantal toeristen in de komende jaren zal blijven toenemen. Daarom overhandigde Gastvrij Overijssel een strategische agenda aan de lijsttrekkers van de provinciale partijen.

Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen uit binnen- en buitenland de provincie Overijssel. De vrijetijdssector staat in de top drie als het gaat om groei van werkgelegenheid in de provincie. De verwachting is dat het aantal toeristen in de komende jaren zal blijven toenemen. Daarom overhandigde Gastvrij Overijssel een strategische agenda aan de lijsttrekkers van de provinciale partijen.

De netwerkorganisatie roept politici op de vrijetijdseconomie als Topsector aan te merken. Dat gebeurde tijdens het Toerisme- en Vrijetijdscongres in Zwolle, waar ruim 300 ondernemers en professionals uit de sector aanwezig waren.

Martin Maassen, voorzitter van Gastvrij Overijssel, overhandigde de strategische agenda na afloop van het politiek debat: “De provincie staat voor belangrijke opgaven de komende vier jaar. Op gebied van energietransitie, economie, mobiliteit en de arbeidsmarkt. Als Gastvrij Overijssel hebben wij onze visie op deze opgaven samengesteld voor de vrijetijdssector. Gastvrij Overijssel vertegenwoordigt duizenden ondernemers via brancheverenigingen, netwerkorganisaties, destinatiemarketingorganisaties, natuurpartners en onderwijs. Kortom, één breed gedragen provinciale agenda voor de hele sector. We trekken samen op om de vrijetijdseconomie vitaal te houden.”

Terugblik

In de periode 2016-2019 heeft Gastvrij Overijssel al een belangrijke rol gespeeld bij het Uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie. Met als doel meer toeristen, meer bestedingen en meer werkgelegenheid te realiseren, is de sector goed op weg: “In twee jaar tijd is het aantal banen toegenomen met meer dan 2.300 en vooral het aantal bezoekers uit Duitsland en Vlaanderen stijgt explosief. De vrijetijdssector wordt steeds belangrijker voor Overijssel. In de meeste verkiezingsprogramma’s wordt hier gelukkig ruim aandacht aan geschonken, aan ons de taak om samen met de provincie de stijgende lijn de komende jaren vast te houden. Niet alleen voor de economie, maar ook voor de leefbaarheid en welzijn van de bevolking.”

Over Gastvrij Overijssel In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in Gastvrij Overijssel. Doel van deze netwerkorganisatie is door marktgerichte samenwerking in de vrijetijdssector verbetering van het toeristisch aanbod, meer bezoekers die passen bij de kwaliteiten van Overijssel en hogere bestedingen. De netwerkorganisatie werkt hierbij nauw samen met gemeenten en Provincie Overijssel. De deelnemende partners zijn RECRON, ANWB, Koninklijke Horeca Nederland, HISWA, VNO-NCW, MKB, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Saxion, Windesheim en MarketingOost.