Ook de sportsector moet de bakens verzetten; Het lidmaatschap van traditionele sportverenigingen loopt terug; Regelgeving verandert (o.a. btw vrijstelling) en subsidies worden steeds meer toegekend op basis van resultaten; De maatschappelijke trend voor gezond leven speelt sportdeelname juist in de kaart. Op de Dag van de sportaccommodaties (14 maart) wordt volop kennis gedeeld om de sportsector toekomstbestendig te maken.

Ook de sportsector moet de bakens verzetten; Het lidmaatschap van traditionele sportverenigingen loopt terug; Regelgeving verandert (o.a. btw vrijstelling) en subsidies worden steeds meer toegekend op basis van resultaten; De maatschappelijke trend voor gezond leven speelt sportdeelname juist in de kaart. Op de Dag van de sportaccommodaties (14 maart) wordt volop kennis gedeeld om de sportsector toekomstbestendig te maken.

Nederlanders worden steeds sportiever

Het jaarverslag van de NOC*NSF Sportdeelname Index 2019 laat zien dat Nederlanders (5 t/m 80 jaar) de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan sporten. Bij de jaarmeting van sportdeelname in 2013 sportte gemiddeld 56% van de Nederlanders wekelijks; in 2018 steeg dit tot een gemiddelde van 65%. Niet alleen sporten mensen meer, ze sporten ook vaker: gemiddeld zo’n 9,1 keer per maand in 2018. Die frequentie lag in 2013 nog op 7,2.

Oorzaak toename van de afgelopen jaren
De toename van de sportdeelname wordt met name veroorzaakt door de sportdeelname binnen de leeftijdscategorieën 31-44 jaar en 65-80 jaar. In beide categorieën steeg de deelname met 11 procent sinds 2013. Kinderen en jongeren sporten nog steeds het meest. Een andere opvallende toename is dat de sportdeelname in niet-stedelijke gebieden is gestegen met 12%. Daarnaast wordt het verschil in sportdeelname op het gebied van inkomensniveau en etniciteit steeds kleiner: de sportdeelname onder mensen met een beneden modaal inkomen neemt relatief meer toe in vergelijking met de sportdeelname onder mensen met een modaal of boven modaal inkomen. Ditzelfde geldt voor het verschil tussen mensen met een migratieachtergrond en autochtonen. (bron: NOC NSF)

Sport in spelvorm aantrekkelijk voor recreatiesector

Sport is voor veel recreatiebedrijven een belangrijk onderdeel van het recreatief aanbod. Vooral recreatieve sportvormen, die in familieverband kunnen worden beoefend, passen prima in het aanbod van vakantieparken. Er is op de beurs o.a. informatie te vinden over (kunst)grasvelden, verlichting, ondervloeren, indoorhallen, sporttoestellen, meubilair en landscaping.

zie ook: genomineerden innovatieprijs sportaccommodaties

Een greep uit het lezingenprogramma:

Hoe creëer je open sportparken?

(10.30 uur op het kennispodium) Sportparken worden een groot deel van de dag niet gebruikt, maar kennen veel potentiële gebruikers. Dit creëert kansen om sportparken intensiever te gebruiken en hier meer sociaal en financieel rendement uit te halen. Wat zijn belangrijke succesfactoren en welke belemmeringen moeten worden overwonnen? Dat hoor je van Rens van Kleij (Sport en Ruimte).

Blauwe sportparken

(11.30 uur, eikenzaal) De nieuwe klimaatscenario's vormen een bedreiging in zowel de natte als de droge perioden in het jaar. Wij hebben in de afgelopen zomer al ervaren welke invloed dit heeft op sportaccommodaties. In deze presentatie krijg je inzicht in de aanpak en werkwijze van Waterschap De Dommel omtrent klimaatbestendig en waterrobuust handelen en worden enkele praktische voorbeelden op sportaccommodaties getoond. (red. Wat voor sportvelden geldt, kan ook voor speel- en kampeervelden van nut zijn. )

Het inrichten van een beweegvriendelijke openbare ruimte?

(13.30 uur, Kennispodium) De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt als plek om te sporten en bewegen. Een goede inrichting van deze ruimte nodigt uit tot gebruik, zet aan tot bewegen en verleidt mensen tot een gezonde leefstijl. Het creëren van een beweegvriendelijke openbare ruimte kan ook zonder grote investeringen of ingrijpende aanpassingen. De Omgevingswet biedt bovendien aanknopingspunten voor een aantrekkelijke inrichting van de buitenruimte. Jeroen Hoyng (Kenniscentrum Sport) laat met passende voorbeelden zien dat een positieve verandering soms in kleine aanpassingen zit.

Meer informatie: Vakbeurs Sportaccommodaties (14 maart in Houten)