De Waterschappen zijn in Nederland een vrij onopvallende bestuurslaag. De beslissingen van de Waterschappen zijn voor diverse vormen van recreatie van groot belang. Op 20 maart staan de verkiezingen op de rol.

De Waterschappen zijn in Nederland een vrij onopvallende bestuurslaag. De beslissingen van de Waterschappen zijn voor diverse vormen van recreatie van groot belang. Op 20 maart staan de verkiezingen op de rol.

Waterschappen beheren water en waterstanden in vrijwel heel Nederland. Bij de zwemwaterkwaliteit en bevaarbaarheid van water is het belang van recreatie direct duidelijk. Van een goed beheer van natuurgebieden profiteert de recreatiesector indirect ook. De hoogte van de waterstand kan het beheer van een gebied beïnvloeden of zelfs zorgen voor natte voeten op de camping.

De waterschappen herkennen dat de vraag naar recreatie op en rond het water toeneemt. Betekent dat ook méér investeringen in voorzieningen? Dat zou dan ten koste kunnen gaan van andere belangen, zoals natuur, waterveiligheid of voldoende water voor andere sectoren. En hoe wordt de rekening uiteindelijk verdeeld?

De landbouwsector, 'bedrijfsleven algemeen' (KvK) en natuurorganisaties hebben bij de waterschappen enkele 'geborgde zetels' waarmee zij extra gewicht aan hun belangen kunnen geven. Natuurlijk kan de recreatiesector ook haar gebruikers mobiliseren om de recreatiebelangen onder de aandacht te brengen. (mits deze in het zelfde gebied wonen).

Enkele cases in de recreatiesector

De waterschappen wegen vooral lokale belangen af. In elke regio zijn er andere omstandigheden en discussiepunten. We noemen enkele praktijkcases...

Waterberging en recreatie in West Friesland

Waterveiligheid is gebaat bij locaties voor waterberging. Het Drachterveld is zo’n 22 hectare groot en kan in tijden van extreme regenval 220.000 m3 neerslag bergen. Door het gebied tijdelijk onder water te zetten kan wateroverlast in de Oosterpolder in de gemeente Hoorn worden voorkomen. Behalve functioneel is het gebied een oase van rust en weidsheid, vlak bij de bewoonde wereld. U kunt er wandelen of fietsen, maar ook varen. zie: Recreatieschap West Friesland

Zwembad Aarweide voortaan duurzaam verwarmd

Een van de eerste zwembaden met verwarming door effluentwarmte In Nieuwveen ontwikkelde Zwembad Aarweide samen met de gemeente Nieuwkoop en het hoogheemraadschap van Rijnland een uniek warmtesysteem, waarmee het water van Zwembad Aarweide duurzaam wordt verwarmd. Op 15 juni werd het zwembad met nieuw verwarmingssysteem heropend. zie: Rijnland.net

Meanderende Maas

De projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie. Zie: Waterschap Aa en Maas

Meer informatie over de verkiezingen: www.waterschapsverkiezingen.nl