Docenten zien kansen om werkweken te organiseren op een zeilschip. Zeilreizen sluiten goed aan bij de leerdoelen uit de onderwijsprogramma’s van het voortgezet onderwijs. De potentiële markt voor dit type schoolreizen en werkweken is groter dan de scholen die er nu al gebruik van maken. Dit blijkt uit onderzoek dat HISWA Vereniging - ondernemersorganisatie voor de jachtbouw en watersport - door DUO Onderwijsonderzoek & Advies liet uitvoeren.

Docenten zien kansen om werkweken te organiseren op een zeilschip. Zeilreizen sluiten goed aan bij de leerdoelen uit de onderwijsprogramma’s van het voortgezet onderwijs. De potentiële markt voor dit type schoolreizen en werkweken is groter dan de scholen die er nu al gebruik van maken. Dit blijkt uit onderzoek dat HISWA Vereniging - ondernemersorganisatie voor de jachtbouw en watersport - door DUO Onderwijsonderzoek & Advies liet uitvoeren.

Uit het onderzoek bleek dat veel docenten onbekend zijn met de mogelijkheden van eendaagse schoolreizen en meerdaagse werkweken op een groot zeilend charterschip. Deze zeilschepen varen vooral op het IJsselmeer en de Waddenzee. Werkweken vinden nu vooral in het buitenland plaats. Volgens docenten omdat leerlingen dit leuker vinden en omdat daar een aantrekkelijker cultureel aanbod is.

Leerzaam en uitdagend
Echter een schoolreis of werkweek op een groot zeilschip leverde in het onderzoek veel positieve associaties van docenten op: ‘leuk’, ‘leerzaam’, ‘gaaf’, ‘spannend’ en ‘uitdagend’. Volgens 80% van de docenten is het educatieve aspect van een schoolreis of werkweek op een groot zeilschip van toegevoegde waarde. Tijdens een werkweek kunnen onderdelen van de lesprogramma's van biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en exacte vakken behandeld worden. De keuze van de bestemming en de activiteiten tijdens een werkweek wordt doorgaans bepaald door het bieden van educatieve en culturele waarde, en dat leerlingen het leuk vinden. Ook samenwerken tussen leerlingen is belangrijk. Juist dit staat centraal voor de klassen die meegaan op een zeilreis. Tot slot vormen de kosten van een werkweek een belangrijk aspect. Het onderzoek liet zien dat een verblijf op een zeilschip goed past binnen de gangbare budgetten van het voortgezet onderwijs.

Bron: www.hiswa.nl

Meer informatie: samenvatting van het onderzoek (pdf)