In 2013 werd het zwembadconcept 2521 gewoonzwemmen gelanceerd, waarmee een lagere exploitatie werd beloofd. In Culemborg, waar met dit concept gewerkt wordt, is de financiële nood, drie jaar na de opening, erg groot.

In 2013 werd het zwembadconcept 2521 gewoonzwemmen gelanceerd, waarmee een lagere exploitatie werd beloofd. In Culemborg, waar met dit concept gewerkt wordt, is de financiële nood, drie jaar na de opening, erg groot.

Zie ook: Nieuw zwembadconcept brengt exploitatiekosten fors omlaag

In 2015 is zwembad De Waterlinie in Culemborg gesticht op basis van een burgerinitiatief. Dit initiatief was cruciaal voor het behoud van een zwemvoorziening in Culemborg. Het budgetconcept 2521 leek een prima idee om daarmee de kosten omlaag te brengen. De Stichting Zwembad Culemborg (SZC) exploiteert het zwembad en werkt o.a. met een poule van vrijwilligers. IN 2018 was er een subsidie begroot van € 273.000. Daar moet, met de huidige exploitatie, structureel nog € 150.000 bij. Vooral de personeelslasten zijn veel hoger (+150%) dan in het beslisdocument. (uitgebreidere analyse is te vinden in het onderzoeksrapport van Praesentis in opdracht van de gemeente Culemborg)

Inmiddels heeft de raad van Culemborg besloten om een interim-manager aan te stellen die o.a. als opdracht heeft om de exploitatiekosten omlaag te brengen.

We vroegen ook de initiatiefnemers achter 2521 gewoonzwemmen naar hun reactie: Er zijn in Nederland drie zwembaden met dit concept gerealiseerd - en er is er nog een in aanbouw. Ook het zwembad in Alblasserdam heeft het moeilijk. De organisatie wil niet ingaan op individuele cases, maar geeft wel aan dat één van de succesfactoren een sterke betrokkenheid vanuit de lokale gemeenschap is. Als er veel vrijwilligers meewerken, dan is dat gunstig voor de exploitatiekosten.

Er moet eigenlijk altijd geld bij

Ronald Haagen, zwembadspecialist bij ZKA leisure ziet dezelfde problematiek in meer gemeenten terug. Haagen: "Ik kijk er niet van op dat er bij een zwembad van deze omvang zo'n 200 a 300.000 euro bij moet, maar ik ken deze specifieke situatie niet goed genoeg. In de meeste gemeenten neemt de gemeente de kapitaallasten op zich en moet er nog een subsidie bij voor de exploitatie. Zwemmen wordt in Nederland gezien als een maatschappelijke voorziening. Het is van groot belang dat kinderen leren zwemmen, en daar hebben veel gemeenten ook wel wat voor over. Discussies rond de exploitatie zie je vrij vaak. Met een goede mix van doelgroepen kun je het rendement optimaliseren. Een vol zwembad met recreatieve zwemmers die een los kaartje kopen levert vaak meer op dan een bad wat met name bezoekers trekt van verenigingen die tegen een gelimiteerd tarief het bad afhuren of baden waar veel sprake is van doelgroepzwemmen. Zo’n groot regionaal bad met veel recreatieve zwemmers vraagt overigens wel meer investeringen.”.

Meer informatie: Ronald Haagen, ZKA leisure