Het tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa loopt dit jaar verder op naar 120.000 tot 150.000 plaatsen. Dat becijferen de Stichting Normering Flexwonen, de organisatie achter een keurmerk voor tijdelijke huisvesting en het Expertisecentrum Flexwonen. In 2017 waren er nog circa 100.000 plaatsen te weinig.

Het tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa loopt dit jaar verder op naar 120.000 tot 150.000 plaatsen. Dat becijferen de Stichting Normering Flexwonen, de organisatie achter een keurmerk voor tijdelijke huisvesting en het Expertisecentrum Flexwonen. In 2017 waren er nog circa 100.000 plaatsen te weinig.

In de recreatiesector heeft de huisvesting van arbeidsmigranten een vrij slechte naam. Het wordt vaak geassocieerd met verloederde recreatiebedrijven die onvoldoende bezetting realiseren met toeristen. Desondanks boeken veel harde werkers een tijdelijke accommodatie op een vakantiepark, hotel of camping. Het is daarmee een vast onderdeel van de bezetting in de verblijfsrecreatie.

Werkgevers en uitzendorganisaties luiden al geruime tijd de noodklok vanwege het oplopende tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn werknemers uit andere Europese landen hard nodig. Maar het gebrek aan goede huisvesting maakt dat zij hier steeds minder graag komen.

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) ziet toe op huisvesting die aan kwaliteitseisen voldoet en dat levert resultaat op. Inmiddels hebben meer dan 550 bedrijven die samen ruim 80.000 verblijfsplaatsen verzorgen, het SNF-keurmerk. Koos Karssen, voorzitter van SNF, noemde dat een prachtige start, maar wees er ook op dat daarnaast nog veel te veel huisvesting niet aan de minimale kwaliteitseisen voldoet.

Meer informatie: www.normeringflexwonen.nl/