De plannen van minister Koolmees om de arbeidsmarkt te reorganiseren (WAB) houden geen rekening met het karakter van seizoenswerk. Een amendement van Stoffer en Baudet om tot een passende oplossing te komen voor seizoenwerkers, haalde het niet.

De plannen van minister Koolmees om de arbeidsmarkt te reorganiseren (WAB) houden geen rekening met het karakter van seizoenswerk. Een amendement van Stoffer en Baudet om tot een passende oplossing te komen voor seizoenwerkers, haalde het niet.

Zie ook: Nieuwe flexwet minister Koolmees valt slecht bij sport- en recreatiesector

Het kabinet had dat amendement ontraden, omdat het niet uitvoerbaar is via de Belastingdienst. Wel is de motie Wiersma/Heerma aangenomen die het kabinet oproept om samen met sociale partners alsnog tot maatwerkoplossingen voor seizoenswerk te komen.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland reageert op de ontstane situatie: 'Het is jammer dat het nu vanwege uitvoeringsperikelen niet mogelijk is om seizoenswerk te ontzien, maar het boek is niet dicht. We moeten met elkaar nu snel een oplossing vinden om te voorkomen dat deze ondernemers forse kostenverhogingen voor hun kiezen krijgen voor iets waar ze niks aan kunnen doen. Tijdelijk werk, zoals in de landbouw of de recreatie, kan alleen maar met tijdelijke krachten worden ingevuld.'
Het is daarom ook goed dat ondernemers met seizoenswerk in ieder geval de ruimte krijgen om via de cao alsnog de nodige flexibiliteit rond oproepkrachten te behouden, aldus de ondernemersorganisaties. Zij hebben in hun campagne Zo werkt het niet! steeds betoogd dat het niet logisch én niet fair is om ondernemers financieel af te straffen voor de inzet van tijdelijke krachten waar dat inherent is aan de aard van het werk. 'Het is mooi dat het gezonde verstand het ten aanzien van jongeren alvast heeft gewonnen', aldus Vonhof. 'Branches als horeca en detailhandel kunnen niet zonder scholieren en studenten die de pieken opvangen.'

Lage WW premie scholieren en studenten

MKB-Nederland en VNO-NCW en de betreffende brancheorganisaties zijn wel verheugd dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! die de negen ondernemersorganisaties sinds december voeren tegen enkele maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maken, onder meer via premiedifferentiatie in de WW. De ondernemersorganisaties hadden graag ook gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeld. Dit blijkt uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk, maar dankzij een motie is wel de deur voor een oplossing opengezet.

Bron en meer informatie: www.mkb.nl