Wie nog onderhoud wil plegen aan een Rijksmonument (geen woonhuis) heeft nog tot eind maart de tijd om daarvoor een subsidie aan te vragen. In de recreatiesector zijn diverse rijksmonumenten te vinden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekbare kastelen, forten of molens.

Wie nog onderhoud wil plegen aan een Rijksmonument (geen woonhuis) heeft nog tot eind maart de tijd om daarvoor een subsidie aan te vragen. In de recreatiesector zijn diverse rijksmonumenten te vinden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekbare kastelen, forten of molens.

Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

Voor instandhoudingssubsidie komen groene, archeologische en gebouwde rijksmonumenten in aanmerking die geen woonhuis zijn. 

Voor subsidie in aanmerking komen de werkzaamheden die:

  • zijn gericht op regulier onderhoud, zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk
  • maken deel uit van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar
  • bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarden

Bron en meer informatie: www.monumenten.nl