De provincie Noord-Holland heeft een subsidie opengesteld om het vervoer van toeristen of dagrecreanten over water te stimuleren. De subsidie is beschikbaar vor zowel overheden als ondernemers.

De provincie Noord-Holland heeft een subsidie opengesteld om het vervoer van toeristen of dagrecreanten over water te stimuleren. De subsidie is beschikbaar vor zowel overheden als ondernemers.

De regeling is bedoeld voor projecten als het opzetten van nieuwe recreatieve vaarverbinding opzetten; Bestaande dienstregeling uitbreiden; of een extra op- of afstappunt aanleggen.

Nu het vaarseizoen voorbij is en de winter is aangebroken, is het voor toeristische ondernemers, gemeenten, recreatieschappen en natuurorganisaties tijd om na te denken over hun vaaractiviteiten voor dit jaar. Bijvoorbeeld een nieuwe veerdienst starten of een rondvaartroute verbeteren. De provincie Noord-Holland heeft voor deze organisaties subsidie beschikbaar voor fysieke maatregelen, zoals een steiger, wachtvoorziening, fietsenstalling, oplaadpunt voor elektrische fietsen of kaartverkoopautomaat. Ook voor het ontwikkelen van ondersteunende digitale technologie, zoals een smartphone-app over de vaardienst, kan subsidie worden aangevraagd. Voorwaarde is dat de maatregelen bijdragen aan het vervoer van passagiers over water naar recreatieve bestemmingen. OV-vergunninghouders komen niet voor subsidie in aanmerking.

Al eerder subsidies toegekend

Eind 2018 is al een subsidieaanvraag van recreatieschap Spaarnwoude gehonoreerd voor voorzieningen bij pontveer ‘de Opstapper’, een verbinding tussen Schoteroog (Haarlem) en Fort bezuiden Spaarndam. Ook het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft een bijdrage gekregen voor een vaarverbinding tussen het station en het museum. Verder heeft de provincie subsidie toegekend aan de IJmuidense Rondvaart, waardoor een extra op- en afstapplaats in het buitenhavengebied van IJmuiden kan worden aangelegd.

De provincie heeft in totaal € 3 miljoen voor de regeling beschikbaar. 2019 is het laatste jaar dat subsidie kan worden aangevraagd (uiterlijk 31 oktober).

Loket voor onafhankelijk advies

De provincie stelt ondersteuning beschikbaar om te helpen bij opstellen van een projectplan of het onderbouwen van een subsidieaanvraag. Belangstellenden kunnen gratis en vrijblijvend terecht bij dit ‘subsidieloket’ voor informatie en advies. Het loket is onafhankelijk en wordt bemand door Bureau Buiten en TNO. Het is bereikbaar via loket.RPOW@noord-holland.nl.

Meer informatie: www.noord-holland.nl