De toekomst van toerisme wordt vormgegeven door bedrijven en bestemmingen die in staat zijn om: betekenisvolle ervaringen te bieden - ingebed zijn in netwerken - gepersonaliseerde en duurzame diensten aanbieden - en aantoonbaar betrouwbaar worden geleid. Die conclusies trekken de World Travel and Tourism Council (WTTC)en Bloomberg Media Group in hun rapport 'World, Transformed: Megatrends and their implications for Travel & Tourism.'

De toekomst van toerisme wordt vormgegeven door bedrijven en bestemmingen die in staat zijn om: betekenisvolle ervaringen te bieden - ingebed zijn in netwerken - gepersonaliseerde en duurzame diensten aanbieden - en aantoonbaar betrouwbaar worden geleid. Die conclusies trekken de World Travel and Tourism Council (WTTC)en Bloomberg Media Group in hun rapport 'World, Transformed: Megatrends and their implications for Travel & Tourism.'

De vijf benoemde megatrends zijn:

Beter dan de werkelijkheid; Mensen raken steeds meer vertrouwd met nieuwe technologieën, nieuwe ideeën die een online verbonden leven mogelijk maken. Online en offline ervaringen lopen steeds meer door elkaar heen. De uitgeven aan de experience economie gaan daarvan profiteren. Het bieden van bijzondere ervaringen is de kern van de toerisme-industrie. Zij hebben de uitdaging om die ervaringen ook betekenisvol, laagdrempelig te maken voor de individuele reiziger. Ook de behoefte aan 'even offline zijn' wordt genoemd als consequentie van deze megatrend.

Een nieuwe structuur van het dagelijks leven; Ook deze megatrend wordt ingegeven door de opkomst van technologie. Zij ondersteunen de 'deeleconomie' en de 'klusjeseconomie'. Nu al werkt 25% van de werkzame bevolking in de EU en de VS in een vorm van zelfstandigheid (niet in loondienst) Dat percentage gaat allen nog maar groeien. Deze zelfstandigheid zorgt voor meer flexibiliteit en zelfstandigheid en minder vaste structuren in het leven van de betrokkenen. Dat gaat ook impact hebben op hun gedrag in de vrije tijd. Reizen wordt onderdeel van de lifestyle en mobiliteit wordt in toenemende mate een gedeelde dienst. Bedrijven moeten zich heroriënteren op de vorm waarin zij personeel (of dienstverlening) aan zich binden.

Revolutionaire ontwikkelingen rondom data; De nuttig inzetten van databestanden voor het voorspellen van consumentengedrag neemt nu al een enorme vlucht. De consument is niet gerust op de ontwikkelingen die gaande zijn en willen waarborgen voor hun privacy. Door het gebruik van data kan de vakantie-industrie een verbeterd persoonlijk aanbod bieden aan de vakantieganger. Dankzij nieuwe technieken zoals gezichtsherkenning of stemcommado's aan computers worden processen verder gestroomlijnd voor een drempelloze ervaring. De ontwikkeling vna het 'internet of things' zorgt er voor dat steeds meer apparaten worden aangesloten op elkaar en dat zorgt voor een naadloze samenwerking in de consumentenervaring.

Herverdeling van macht; Veranderingen in de machtsverdeling in de wereld heeft een grote invloed op zowel de wereldmarkt als de locale cultuur. De macht verschuift o.a. door een verschil in bevolkingsgroei per land/regio en de opkomst van technologiebedrijven die in korte tijd wereldwijd een machtig blok zijn geworden. De balans in de wereldwijde toeristenstromen zal daardoor verschuiven- meer richting Azië en het Zuidelijk deel van de wereld. Het is voor de toeristenindustrie van groot belang om ook de wensen en belangen van de opkomende toeristische markten goed te begrijpen.

Bedachtzaam consumeren; De beschikbaarheid van grondstoffen komt steeds meer onder druk te staan. Met de huidige groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart is de consumptie van grondstoffen in 2050 verdrievoudigd. Duurzame bedrijfsmodellen zijn dan ook nodig om de groei in toerisme op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Dat wordt steeds meer zichtbaar in het beschermen van bestemmingen en aandacht voor de belangen van de locale bevolking en duurzaam leiderschap.

Meer informatie: www.wttc.org/Megatrends2019