Het totaal aantal verblijfsbezoekers met minstens één overnachting in Den Haag groeide in de periode 2013-2017 met 33%. In 2017 loopt Den Haag met een groei van 15% voor op de landelijke trend (+11%) en is daarmee verhoudingsgewijs harder gegroeid dan Amsterdam (+14%) en Rotterdam (+8%). Voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek duiden op een verdere groei in 2018.

Het totaal aantal verblijfsbezoekers met minstens één overnachting in Den Haag groeide in de periode 2013-2017 met 33%. In 2017 loopt Den Haag met een groei van 15% voor op de landelijke trend (+11%) en is daarmee verhoudingsgewijs harder gegroeid dan Amsterdam (+14%) en Rotterdam (+8%). Voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek duiden op een verdere groei in 2018.

De directe werkgelegenheid in de toeristische sector in Den Haag is gegroeid met 1.730 banen in 2017 (Bron: meest recente toerismemonitor). De groei is voornamelijk zichtbaar in de sectoren logiesverstrekking, sport en recreatie, eet- en drinkgelegenheden en kunst.

Maximale economische impact door slimme groei

Het college ziet nog veel ruimte voor groei in het toerisme. Den Haag zet daarbij actief in op het aantrekken van de kwaliteitstoerist die veel besteedt, en op het aantrekken van bezoekers buiten het hoogseizoen. Zo wordt bij themajaren vrijwel uitsluitend geprogrammeerd buiten het hoogseizoen.

Daarnaast is er in Den Haag reeds sprake van een natuurlijke spreiding door de stad dankzij de verschillende toeristische kerngebieden zoals de Binnenstad, de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin en de Internationale zone.

Aangehouden koers blijkt effectief

De afgelopen jaren is met succes ingezet op drie speerpunten die aan de groei van het toerisme moesten bijdragen: het uitbreiden van het internationaal concurrerend aanbod, het vergroten van de (inter)nationale zichtbaarheid en het versterken van het toeristisch DNA – stad aan zee, stad van vrede en recht, koninklijke stad.

Om hier invulling aan te geven zijn onder andere themajaren geïntroduceerd, en dit werpt haar vruchten af. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het themajaar 2018: Feest aan Zee, de viering van 200 jaar Haagse badplaats Scheveningen, maarliefst 4,7 miljoen bezoekers naar de festiviteiten trok.

In 2017, gedurende het Mondriaanjaar, groeide het aantal nationale verblijfsbezoekers met 20% ten opzichte van een gemiddelde groei van 8% in Nederland.

Toerisme monitor

Jaarlijks wordt de Monitor Toerisme door de Gemeente Den Haag uitgebracht met bestaande cijfers van o.a. onderzoekbureau NBTC-NIPO Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De monitor biedt inzicht in de trends die zich voordoen en in de ontwikkelingen van de sector.

bron: gemeente Den Haag