NBTC Holland Marketing gaat haar organisatie uitbreiden. Naast de positionering en promotie van Nederland richt NBTC zich nu ook op het managen van het groeiend aantal bezoekers. Er wordt o.a. onder andere geïnvesteerd in het versterken en vernieuwen van de (digitale) marketing én de ontwikkeling van aantrekkelijk aanbod van toeristisch Nederland.

NBTC Holland Marketing gaat haar organisatie uitbreiden. Naast de positionering en promotie van Nederland richt NBTC zich nu ook op het managen van het groeiend aantal bezoekers. Er wordt o.a. onder andere geïnvesteerd in het versterken en vernieuwen van de (digitale) marketing én de ontwikkeling van aantrekkelijk aanbod van toeristisch Nederland.

Perspectief 2020

NBTC Holland Marketing geeft met deze uitbreiding verdere invulling aan haar nieuwe visie op de bestemming Nederland zoals die onlangs in Perspectief 2030 is gepresenteerd, door de organisatie op die visie en ambitie aan te passen. “Perspectief 2030 heeft als doel alle Nederlanders mee te laten profiteren van toerisme: bewoners, bezoekers en bedrijven.

Personeelsuitbreiding 

Anouk van Eekelen start 1 februari als Director Aanbodinnovatie. Met deze aanstelling onderstreept NBTC haar ambitie om richting te geven aan de ontwikkeling en innovatie van relevant aanbod van de bestemming Nederland. Hiervoor was Van Eekelen Wethouder in Papendrecht & Regiobestuurder voor de Drechtsteden waar ze verantwoordelijk was voor de portefeuille economie. Daarvoor was zij onder andere twee jaar voorzitter van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag en ondernemer. Van Eekelen: “Ik verheug me op deze nieuwe uitdagende functie, waarin ik in samenwerking met allerlei partners in en om de gastvrijheidssector de ontwikkeling van aantrekkelijk aanbod wil versterken en versnellen. Aanbod voor bezoekers en bewoners dat bijdraagt aan de leefbaarheid van steden en streken in ons land met Perspectief 2030 als uitgangspunt.”

Daarnaast start Charel van Dam 1 februari als Director Marketing. Binnen deze functie staat de verschuiving van aantallen bezoekers naar waardegroei en spreiding centraal. Van Dam is twee jaar werkzaam geweest als Marketing Director bij Cuba Travel Network, daarvoor was hij 5 jaar Digital Marketing Manager bij Amsterdam Marketing en HEMA. Tot 2011 heeft Van Dam 7 jaar diverse functies vervuld bij NBTC, waaronder Online Marketing Manager en Vestigingsmanager van Japan. “Het voelt goed om weer een functie te vervullen bij het veranderende NBTC. Ik kijk uit naar het vernieuwen van de wijze waarop we ons land positioneren op bijvoorbeeld de website holland.com en via digitale kanalen van anderen. Via gerichte vraagontwikkeling kunnen we in samenwerking met partners een bijdrage leveren aan het aantrekken van graag geziene gasten op de gewenste plekken en momenten,” aldus Van Dam

Nieuwe organisatiestructuur

Naast deze teams Vraagontwikkeling en Aanbodinnovatie zijn er binnen NBTC nog drie teams: Intell & Insights, Strategy & Branding en Partnership Development. Marieke Politiek is verantwoordelijk voor het team Intell & Insights, dat met diverse belanghebbenden werkt aan betere en actuelere data en inzichten, als basis voor effectief beleid voor de duurzame ontwikkeling van toeristisch Nederland. Conrad van Tiggelen is verantwoordelijk voor het team Strategy & Branding dat de beleidsprioriteiten van Perspectief 2030 uitwerkt, waaronder de positionering van Nederland. Jurriaan de Mol is verantwoordelijk voor het team Partnership Development en implementeert Perspectief 2030 verder via diverse samenwerkingsverbanden binnen de sector.

Meer informatie: www.nbtc.nl