Uit cijfers van het CBS blijkt dat 15% van de vrouwen (12 jaar en ouder) in Nederland een matige of ernstige beperking heeft in horen, zien of bewegen. Het onderstreept wederom het belang voor recreatiebedrijven om rekening te houden met toegankelijkheid.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 15% van de vrouwen (12 jaar en ouder) in Nederland een matige of ernstige beperking heeft in horen, zien of bewegen. Het onderstreept wederom het belang voor recreatiebedrijven om rekening te houden met toegankelijkheid.

Bij de mannen ligt het percentage op 8%. Bij de ervaren beperking gaat het bijvoorbeeld om moeite hebben met het volgen van een gesprek, het lezen van een krant, of het dragen van de boodschappen. Het hebben van een beperking neemt toe met de leeftijd. Voor alle leeftijdsklassen vanaf 20 jaar melden meer vrouwen dan mannen dat ze één of meer lichamelijke beperkingen hebben.

Meeste beperkingen bij bewegen

Beperkingen in bewegen worden het meest gerapporteerd door zowel mannen als vrouwen, maar komen bij vrouwen vaker voor. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen vanaf 20 jaar. Iets meer vrouwen dan mannen rapporteren beperkingen bij het zien. Vrouwen en mannen melden even vaak dat ze beperkingen ervaren bij het horen.

Vrouwen moeite met tillen, mannen met lopen en bukken

Ruim 9 op de 10 vrouwen en 6 op de 10 mannen met een bewegingsbeperking hebben veel moeite met het dragen van zware voorwerpen zoals boodschappen, of kunnen dit helemaal niet. Hoewel bewegingsbeperkingen bij vrouwen vaker voorkomen dan bij mannen, geven meer mannen dan vrouwen aan beperkingen te hebben bij bukken of lopen.

bron en meer informatie: www.cbs.nl