De Nieuwe Afsluitdijk organiseert op donderdag 17 januari in samenwerking met YNBusiness en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord het symposium “Toerisme Afsluitdijk, bestemming Nederland Waterland”. 

De Nieuwe Afsluitdijk organiseert op donderdag 17 januari in samenwerking met YNBusiness en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord het symposium “Toerisme Afsluitdijk, bestemming Nederland Waterland”. 

Ontwikkelingen van toerisme in Nederland worden uitgebreid toegelicht. De groei is groter dan verwacht, hoe kunnen de noordelijke provincies hier nog meer van profiteren? Dr. Albert Postma presenteert recente cijfers van het onderzoek naar toeristisch bezoek aan de Afsluitdijk door ETFI.                                                                                                                           
Datum/tijd: Donderdag 17 januari, 13.00 – 17.00 uur.
Locatie: Afsluitdijk Wadden Center, Afsluitdijk 1c, Kornwerderzand.

Programma                          

 • 13.00   Inloop
 • 13.15   Welkom door Klaas Kielstra, voorzitter De Nieuwe Afsluitdijk en gedeputeerde provincie Fryslân
 • 13.30   Gertjan Elzinga – De Nieuwe Afsluitdijk 
 • Trends toerisme en kansen in relatie tot Afsluitdijk
 • 13.45   Prof. Dr. Albert Postma – ETFI Stenden University
 • Toerisme op de Afsluitdijk, de resultaten van 2018
 • 14.05   Gerben Baaij – directeur Dordrecht Marketing
 • Nederland Waterland; ervaringen in  Dordrecht, Biesbosch, Kinderdijk
 • 14.30   Pauze
 • 14.45   Start werksessies:
 • sessie 1: o.l.v. Roger Davids, Merk Fryslan, Holland Boven, Marketing Groningen
 • sessie 2: o.l.v. Marjan Soepboer YNbusiness Fryslân
 • sessie 3: o.l.v. Adriana Stam Ontwikkelingsbedrijf NH Noord
 • 15.45   Terugkoppeling werksessies + afronding
 • 16.00   Netwerkborrel

Meer informatie: https://www.deafsluitdijk.nl/