Vrijdag voor Kerst presenteerde voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het Ontwerp-klimaatakkoord aan het Kabinet en minister Wiebes. Een ontwerp dat het Planbureau voor de leefomgeving vervolgens gaat doorrekenen. Een ontwerp laat ruimte voor aanpassing.

Vrijdag voor Kerst presenteerde voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het Ontwerp-klimaatakkoord aan het Kabinet en minister Wiebes. Een ontwerp dat het Planbureau voor de leefomgeving vervolgens gaat doorrekenen. Een ontwerp laat ruimte voor aanpassing.

En die zullen er zeker komen nu op voorhand al blijkt dat ‘De Milieubeweging’ het akkoord niet gaat steunen. Daarmee zet zij hoog in op nóg verdergaande maatregelen. Dit terwijl het 233 pagina’s tellende rapport barst van de politieke ambitie om een CO-2 reductie van 49% in 2030 te halen. Van vastgoed eigenaren worden verregaande maatregelen verwacht die op korte termijn concreet worden vastgelegd in additionele reductie-maatregelen en het opnemen van meerjarige verduurzamingsplannen in ‘Meerjaren Onderhoudsplannen’. Een wettelijke eindnorm ‘energieprestatie gebouwen’ moet al zijn ingevoerd in 2019. Het is duidelijk dat de energie-labeling gaat verdwijnen voor een nieuwe bepalingsmethode van energieprestatie.

Los van de vraag in hoeverre het huidige ontwerp nog wordt aangepast en in welke mate en op welke termijn partijen alsnog compromissen zullen sluiten teneinde het ontwerp tot een echt akkoord te maken, is duidelijk dat de uitkomst verstrekkende gevolgen zal hebben voor de vastgoedsector. In het plan worden concrete beschrijvingen als standaard voor de (woning)taxatie genoemd. Het Nederlands Register van Vastgoedtaxateurs en de NVM lieten in een eerste reactie als stakeholders weten niet tevreden te zijn over de uitkomsten, waarin haar uitgangspunten en suggesties onvoldoende zijn meegenomen.

Duidelijk is dat de eigenaar van vastgoed verplicht wordt verstrekkende maatregelen te nemen. En  van taxateurs wordt verwacht deze maatregelen expliciet te beschrijven en aan te geven welke gevolgen dit heeft voor de waarde van het vastgoed. Al langere tijd zijn banken bij commercieel vastgoed en met name de kantoren terughoudend in financiering van ‘bruin’ vastgoed.

De agrarische sector is (wederom) verder dan de verblijfsrecreatieve sector in verduurzaming. Bijvoorbeeld door de sanering van asbestdaken, door transitie naar zonnedaken en afspraken met energieleveranciers. Niet alleen op gebied van asbest maar ook CO-2 reductie door investering in alternatieve energiebronnen ligt er nog een hele uitdaging voor de branche. Investeringen die deels met subsidieregelingen maar deels ook via eigen en vreemd vermogen zullen worden gefinancierd. En bij die laatste ligt op korte termijn de uitdaging als banken snel terughoudend worden in de financiering van onvoldoende verduurzaamd vastgoed.

met dank aan:
Henk-Jan Kruidenier,
Taxateur en makelaar in leisure vastgoed

https://www.kruidenier.nu/