'Health Tourism' is internationaal gezien een van de snelstgroeiende toeristische marktsegmenten. Onder deze noemer vallen o.a. reizen met als doel: gezondheid, wellness en medische behandelingen. De Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de structuur, kansen en marketing in dit marktsegment.

'Health Tourism' is internationaal gezien een van de snelstgroeiende toeristische marktsegmenten. Onder deze noemer vallen o.a. reizen met als doel: gezondheid, wellness en medische behandelingen. De Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de structuur, kansen en marketing in dit marktsegment.

In het rapport wordt onderscheid gemaakt in drie segmenten:

  • Health Tourism
  • Wellness Tourism
  • Medical Tourism

Het rapport 'Exploring Health Tourism' is in eerste instantie bedoeld voor regio's en DMO's die dit segment willen verkennen en/of verder ontwikkelen. Er is een Toolkit ontwikkeld die deze partijen helpt om deze markt te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van Health Tourism is de structuur van de zorgsector in een land van groot belang. Zeker bij zorg-gerelateerde vakanties wordt een deel van de totale kosten vergoed door de overheid of een verzekering.

Meer informatie: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420308