De recreatiemarkt in Nederland groeit en maakt een kwaliteitsslag door. Henk Jan Kruidenier ziet in deze markt kansen voor een nieuwe specialist op het gebied van taxaties en makelaardij. Na een leerzame periode van 12 jaar bij Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaardij vestigt hij zich nu zelfstandig onder de naam: Kruidenier Recreatie Bedrijfsmakelaardij en Taxatie. De recreatiemarkt in Nederland groeit en maakt een kwaliteitsslag door. Henk Jan Kruidenier ziet in deze markt kansen voor een nieuwe specialist op het gebied van taxaties en makelaardij. Na een leerzame periode van 12 jaar bij Van de Loosdrecht Recreatie Bedrijfsmakelaardij vestigt hij zich nu zelfstandig onder de naam: Kruidenier Recreatie Bedrijfsmakelaardij en Taxatie.Recreatiesector professionaliseert

De recreatiesector professionaliseert en dat stelt nieuwe eisen aan het beroepsveld van de vastgoed taxateurs. Vanuit het werkveld en de banken is er in toenemende mate vraag naar aantoonbaar specialistische kennis van bepaald vastgoed. Leisure is een ruim begrip en steeds meer soorten bedrijven en vastgoed hebben met een leisure-component. Leisure en toerisme hebben ook een steeds belangrijker aandeel in het gebruik van vastgoed en grond in Nederland. Brede blik op leisure Kruidenier richt zich primair op de eigen gebruik situatie van bedrijfsmatig exploitatie gebonden vastgoed in de verblijfsrecreatie zoals campings, recreatieparken en bungalowparken. Maar ook nieuwe ontwikkelings-locaties en beleggingsportefeuilles, zoals CV’s en verhuurde centrale voorzieningen op recreatieparken, waarbij de exploitatie in handen is van landelijke verhuurorganisaties, behoren tot het werkterrein. Maar ook in de dagrecreatieve markt, die tegenwoordig steeds vaker verweven is met verblijfsrecreatie, is er brede ervaring aanwezig. Kruidenier ziet kansen in deze markt: “Op dit moment zijn er vier grote partijen actief in de recreatieve groeimarkt. De toenemende verscheidenheid van het aanbod en professionalisering vraagt steeds meer om specialisten. Ik was toe aan een nieuwe stap in mijn carrière en heb er het volste vertrouwen in dat er voldoende markt is voor een nieuwe speler met een eigen aanpak. Wat gaat blijven is mijn manier van werken: betrouwbaar en kwaliteit leveren.” Kruidenier Recreatie Bedrijfsmakelaardij en Taxaties is een RICS Registered Firm. Henk-Jan Kruidenier is NRVT geregistreerd Bedrijfsmatig Vastgoed taxateur Groot Zakelijk Vastgoed, RICS registered Valuer en Recognised European Valuer. Dit betekent dat professionele taxatiediensten worden geleverd volgens actuele Internationale en Europese standaarden. Makelaardij en adviesdiensten maken eveneens onderdeel uit van de bedrijfsactiviteiten. Meer informatie: www.kruidenier.nu