In 2017 sportten ruim 2,3 miljoen personen bij een fitnesscentrum. Dat is 10 procent meer dan in 2015. Alleen het marktaandeel van de grote bedrijven nam toe, 47 procent van de beoefenaars sportte bij één van de grote ketens. In 2015 was hun marktaandeel nog 41 procent. Het aantal vestigingen van deze grote bedrijven groeide van 280 naar 345. In 2017 sportten ruim 2,3 miljoen personen bij een fitnesscentrum. Dat is 10 procent meer dan in 2015. Alleen het marktaandeel van de grote bedrijven nam toe, 47 procent van de beoefenaars sportte bij één van de grote ketens. In 2015 was hun marktaandeel nog 41 procent. Het aantal vestigingen van deze grote bedrijven groeide van 280 naar 345.

Vooral de grote bedrijven met meer dan 50 werkzame personen zijn positief gestemd over 2018, 88 procent voorziet een beter bedrijfsresultaat dan in 2017. Bedrijven in de fitnessbranche hebben 6 procent meer omzet behaald in 2017 dan in 2015. De groei vond vooral plaats bij de grote ketens, onder andere door een groter klantenbestand. De middelgrote fitnesscentra hadden te maken met een dalend aantal klanten. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over in Nederland gevestigde fitnessbedrijven. In 2017 zette de fitnessbranche 728 miljoen euro om, tegen 685 miljoen euro in 2015. De groei is vooral te danken aan de tien grootste fitnessbedrijven (meer dan 50 werkzame personen). Vooral de middelgrote bedrijven hadden te maken met een stagnerende omzet of krimp. De sector behaalde een positief bedrijfsresultaat van 80 miljoen euro. 9,2 duizend voltijdbanen In de fitnessbranche werkten 25 duizend personen die samen goed waren voor ruim 9 200 voltijdbanen. Van hen was 56 procent belast met instructie bij de fitness. Bij de grote bedrijven is het merendeel van het personeel in loondienst. Bij de allerkleinste bedrijven werkt de eigenaar vaak zelf mee. Fitness vs sportverenigingen Als we dat afzetten tegen de reguliere non-profit sportverenigingen dan blijkt dat het aandeel van het commerciële sportaanbod steeds verder toeneemt. Het totaal aantal leden- en lidmaatschappen bij NOC*NSF daalde licht in 2017. In totaal bedroeg het aantal (van alle aangesloten sportbonden) 5.194.000 lidmaatschappen (exclusief de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie), verdeeld over 4.368.000 personen. Ten opzichte van 2016 is dit een daling van 44.000. Het aantal sportverenigingen daalde met 676 naar 23.870. (bron: NOC-NSF) Meer informatie: www.cbs.nl