Op 23 november is het preventie akkoord gesloten tussen staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en diverse organisaties. Het akkoord richt zich op het het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het akkoord heeft o.a. gevolgen voor de rookruimtes in de horeca. Die worden met ingang van 1 juli 2022 verboden.. Op 23 november is het preventie akkoord gesloten tussen staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en diverse organisaties. Het akkoord richt zich op het het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het akkoord heeft o.a. gevolgen voor de rookruimtes in de horeca. Die worden met ingang van 1 juli 2022 verboden..

1. Rookvrij

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft zich hard gemaakt om het verbod op rookruimten later te laten ingaan dan de 2 jaar die staatssecretaris Blokhuis eerder dit jaar had geopperd. KHN voorzitter Robèr Willemsen: "Wat ons betreft was die 2 jaar echt te kort. Horecaondernemers hebben de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in een rookruimte en hebben dus extra tijd nodig om die investering terug te verdienen. Daarnaast ben ik blij dat het gelukt is om het kabinet te overtuigen van het feit dat het verbod op rookruimten vanaf 1 juli 2022 ook geldt voor de (semi-) publieke sector en openbare gebouwen." Een algemene doelstelling van het preventie-akkoord is een tabaks- en rookvrije omgeving: "In 2040 zie je bijna nergens meer iemand roken. Daardoor komen mensen niet meer in de verleiding om te beginnen. Veel plekken zijn rookvrij gemaakt. Vooral waar kinderen komen. Zoals scholen, kinderboerderijen, speeltuinen en sportverenigingen. Dat is in 2020 al te merken. Dan zijn veel speelplaatsen en sportplekken rookvrij." KinderboerderijenActief heeft in overleg met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten en Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland afgesproken dat een rookvrije locatie als voorwaarde wordt opgenomen voor gemeentelijke financiering van kinderboerderijen. Enkele van de concrete afspraken die zijn gemaakt:

  • Vanaf 2020 zijn sigaretten en shag niet meer te zien bij de verkooppunten.
  • Vanaf 2020 is roken bij alle kinderboerderijen en alle kinderopvanglocaties verboden.
  • Vanaf 2025 is roken bij alle speeltuinen verboden.
  • Vanaf 2025 zijn bijna alle sportverenigingen rookvrij.

2. Overgewicht tegengaan

De algemene uitgangspunten van deze doelstelling komen er op neer dat de keuze voor gezond eten makkelijker moet worden gemaakt en dat vooral kinderen worden gestimuleerd om meer te bewegen. Ook bij dit onderwerp is KHN een overlegpartner geweest voor de staatssecretaris. Met name als het gaat om eten en drinken in restaurants en andere foodservice locaties. Eén van de acties waar KHN zich aan heeft verbonden is dat we horecaondernemers gaat stimuleren om ook kleinere of verschillende porties op de menukaart te zetten, zodat gasten minder snel teveel eten. "De behoeften van onze gasten variëren, waarom zouden we daar waar dat kan niet op inspelen? Dat betekent niet alleen meer keuzemogelijkheden voor gasten, het draagt bovendien ook nog bij aan het verminderen van voedselverspilling.”, aldus Willemsen. Tijdens het congres van de dagattracties in september j.l. over 'gezond eten op je dagje uit' deed Blokhuis ook een oproep aan de attractiesector om zich aan te sluiten bij het akkoord. Deze doelgroep vinden we niet terug in de opsomming van partners in het preventie-akkoord. Veel dagrecreatieve bedrijven zijn aangesloten bij KHN en krijgen daarmee toch met de afspraken te maken. Een kleine greep uit de maatregelen:

  • Vanaf 2019 gaan de Rijksoverheid, supermarkten en horeca-bedrijven de Schijf van Vijf bekender maken in Nederland. Zodat mensen zelf nog beter voor gezonde voeding kunnen kiezen.
  • De Rijksoverheid wil een nieuw voedselkeuzelogo invoeren. Zodat mensen zelf nog beter voor gezonde voeding kunnen kiezen.
  • Sportclubs en sportscholen willen hun aanbod nog beter toegankelijk maken voor mensen die niet genoeg sporten of bewegen.

3. Problematisch alcoholgebruik aanpakken

Op dit gebied is de algemene doelstelling als volgt geformuleerd: "De Rijksoverheid wil samen met de partijen in het Nationaal Preventieakkoord dat jongeren en zwangere vrouwen in 2040 geen alcohol meer drinken. En dat het aantal volwassen Nederlanders dat teveel alcohol drinkt daalt van 8,8 % naar maximaal 5%." Vooral de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar is in de praktijk weerbarstig. Ook daarover heeft Blokhuis afspraken gemaakt met KHN, die in een persbericht toelicht: "Op het gebied van alcoholgebruik zetten we ons in de horeca al langer in om de naleving van de leeftijdgrens te verbeteren. Wij vinden het goed dat jongeren onder de 18 jaar niet drinken. Nu ligt de naleving op 26,6% in de horeca en het streven is om dat percentage in 2030 naar 100% te krijgen. Willemsen: “We realiseren ons dat dat een stevige ambitie is, maar we gaan ons er 100% voor inzetten! Het ministerie gaat zich inspannen om de ‘wederverstrekker’ strafbaar te stellen. Daar zijn we blij mee, want daar dringen wij – samen met andere partijen – al langer op aan.” Een voorbeeld van een (concrete) afspraak:

  • Jongeren moeten minder in aanraking komen met alcoholreclame. Voor 2021 komen de drankfabrikanten en verstrekkers van alcohol, zoals slijterijen, hiervoor met oplossingen.

Of dat ook betekent dat Heineken parasollen gaan verdwijnen is nu nog niet duidelijk. Meer informatie over preventie-akkoord op rijksoverheid.nl