Verloederde vakantieparken opruimen is in de praktijk niet zo simpel. Het schept een nieuw probleem. Op veel vakantieparken vinden mensen onderdak die op andere plekken in onze maatschappij geen huisvesting kunnen vinden. Dat blijkt uit een artikel in Het Financieel Dagblad naar aanleiding van onderzoek door ZKA Leisure. Het sluiten van deze parken zal dit probleem alleen maar verschuiven - en niet oplossen. Verloederde vakantieparken opruimen is in de praktijk niet zo simpel. Het schept een nieuw probleem. Op veel vakantieparken vinden mensen onderdak die op andere plekken in onze maatschappij geen huisvesting kunnen vinden. Dat blijkt uit een artikel in Het Financieel Dagblad naar aanleiding van onderzoek door ZKA Leisure. Het sluiten van deze parken zal dit probleem alleen maar verschuiven - en niet oplossen.

[caption id="attachment_57491" align="alignright" width="300"] Niet vitale vakantieparken vervullen vaak een belangrijke maatschappelijke rol[/caption] Niet toeristische verhuur Zo'n 34% van de Nederlandse vakantieparken is niet vitaal. Omdat het vooral kleinere bedrijven betreft komt dat neer op 15% van het aantal slaapplekken. Dat komt overeen met tenminste 50.000 eenheden ofwel 250.000 bedden in Nederland. Niet-vitale jaarplaatscampings zijn hierin nog niet eens meegeteld. Deze zogenaamde 'niet vitale bedrijven' herbergen veel gasten die niet gerekend worden tot toeristen. Dat zijn o.a. arbeidsmigranten en mensen die (tijdelijk) opvang nodig hebben. Merlijn Pietersma van ZKA heeft uitgerekend: "Onze praktijkervaring is dat op ongeveer 60% van alle niet-vitale campings en vakantieparken huisvestingsvormen zoals permanente en deeltijd bewoning en/of huisvesting van arbeidsmigranten voorkomt in mindere of ernstiger mate. Dat zijn ongeveer 900 parken, 32.000 eenheden, ofwel ongeveer 160.000 bedden." Pietersma geeft ook een nuancering bij de cijfers: "De niet-vitale parken beslaan 9-10% van alle capaciteit. Dit betekent dat 90% van alle verblijfsrecreatie capaciteit recreatief gebruikt wordt. Vaak hoor ik recreatieondernemers uit de 90%-groep zeggen dat ze die 10% huisvestingparken liever kwijt zijn in de recreatiesector omdat deze woonparken het imago van de sector schaden." Het onderzoek van ZKA leisure consultants is gebaseerd op cijfers uit de provincies in Drenthe, Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Noord-Holland, waar al eerder een vitaliteitsscan werd uitgevoerd. In deze provincies is ongeveer de helft van alle campings en vakantieparken gevestigd. Meer informatie: www.zka.nl RECRON voorzitter Cees Slager erkent het probleem, maar wil de kwaliteit van de Nederlandse vakantieparken wel goed bewaken: "De parken die niet meer vitaal zijn, zouden uit de recreatiemarkt gehaald moeten worden en een andere bestemming moeten krijgen. Dit kan alleen als alle betrokken partijen samenwerken. Meer informatie: www.recron.nl