Wie relatief bescheiden bedragen zoekt voor de start van zijn bedrijf, voor werkkapitaal, uitbreiding of vernieuwing, heeft minder kans die te krijgen bij de gevestigde financiële instellingen dan wie om miljoenen vraagt. Voor een deel heeft dit te maken met de kosten die banken en andere financiers moeten maken: voor een kleine lening zijn deze kosten relatief hoog. Panteia concludeerde dit al eerder, en het lijkt nog steeds relevant te zijn. Wie relatief bescheiden bedragen zoekt voor de start van zijn bedrijf, voor werkkapitaal, uitbreiding of vernieuwing, heeft minder kans die te krijgen bij de gevestigde financiële instellingen dan wie om miljoenen vraagt. Voor een deel heeft dit te maken met de kosten die banken en andere financiers moeten maken: voor een kleine lening zijn deze kosten relatief hoog. Panteia concludeerde dit al eerder, en het lijkt nog steeds relevant te zijn.

De laatste paar jaar zit de economie duidelijk in de lift. Dit maakt het makkelijker voor bedrijven om financiering aan te vragen, wat ook blijkt uit de resultaten van de laatste financieringsmonitor. Die monitor laat echter ook zien dat de financieringsaanvragen van kleinere bedrijven nog steeds vaker worden afgewezen dan die van grotere bedrijven. Bedrijven krijgen steeds vaker te horen dat ze voor kleinere leningen niet meer bij hun huisbank terecht kunnen, maar dat ze daarvoor maar naar andere financiers moeten zoeken. De meeste bedrijven voelen hier echter maar weinig voor. Om de toegang van bedrijven tot de kapitaalmarkt te verbeteren zijn er diverse publieke en private investeringsfondsen in het leven geroepen, zowel op regionaal niveau, nationaal niveau als Europees niveau. Om de kapitaalmarkt in Nederland verder te verbeteren lijkt het niet nodig om nog meer fondsen te creëren. Het aantal aanbieders en fondsen is nu al zo groot dat het tot versnippering en onoverzichtelijkheid leidt, zowel aan private als publieke zijde. De overvloed aan informatie maakt dan juist dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. In plaats van meer kapitaal of meer fondsen lijkt er vooral behoefte aan meer transparantie te zijn. Panteia heeft in de afgelopen jaren meermaals onderzoek naar de financiering van het bedrijfsleven verricht. Zo voeren we sinds 2009 de Financieringsmonitor uit voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en sinds 2014 de Europese tegenhanger hiervan (de SAFE). We hebben meegewerkt aan de evaluatie van het Europese EFSI fonds, en samen met Rebel hebben we de vraag en het aanbod van kapitaal voor verschillende Nederlandse regio’s in beeld gebracht. In deze nieuwsbriefspecial leest u meer over onze huidige en meest recente onderzoeksprojecten. Meer informatie: Financieringsmonitor Panteia 2017 - 2 Financiering door informele investeerders Financiering van startups