De vrijetijdseconomie in Brabant floreert. De sector kent veel succesvolle vakantieparken (44%) en een aantal behoort tot de (inter)nationale top. Maar er zijn ook parken die minder goed presteren. Een derde van de vakantieparken in Brabant voldoet niet (meer) aan de wens van toeristen en heeft te weinig toekomstperspectief in de verblijfsrecreatie. De vrijetijdseconomie in Brabant floreert. De sector kent veel succesvolle vakantieparken (44%) en een aantal behoort tot de (inter)nationale top. Maar er zijn ook parken die minder goed presteren. Een derde van de vakantieparken in Brabant voldoet niet (meer) aan de wens van toeristen en heeft te weinig toekomstperspectief in de verblijfsrecreatie.

Dat blijkt uit het vitaliteitsonderzoek dat ZKA in opdracht van de provincie Noord-Brabant uitvoerde onder de 199 Brabantse vakantieparken. Een deel van de parken bevindt zich in een neerwaartse spiraal, waardoor ze ook aantrekkelijk kunnen worden voor ongewenste activiteiten. ZKA adviseert:

  1. Bewust omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Een Brabants ontwikkelkader Vitale Vakantieparken zou nieuwe initiatieven moeten uitdagen om toekomstbestendig te zijn en om zich te richten op de toeristisch-recreatieve huurmarkt;
  2. Stimuleren en verleiden van bestaande vakantieparken. In de competitieve recreatiemarkt is het cruciaal dat bestaande vitale vakantieparken zich door-ontwikkelen. In eerste instantie is dit aan de ondernemers zelf. Maar de overheid kan verleiden, stimuleren en aanjagen. Bijvoorbeeld door gebiedsontwikkeling en het creëren van nieuwe toeristische hotspots.
  3. Integrale aanpak voor niet-vitale vakantieparken. Niet-vitale vakantieparken vertroebelen het imago van toeristisch Brabant. Permanente bewoning, huisvesting en ondermijning hebben niets met toerisme en recreatie te maken. Daarom zal versneld ingezet moeten worden op het vinden van nieuwe waarde voor niet-vitale parken. Die nieuwe waarde zou ook buiten de verblijfsrecreatie gevonden kunnen worden. Een integrale aanpak door een actieve overheid is daarbij cruciaal.
  4. Van bestuurlijk commitment naar procesaanpak. Om de vrijetijdseconomie te stimuleren en het platteland leefbaar en veilig te houden is een slimme procesaanpak nodig met langjarig bestuurlijk commitment. Overheid en bedrijfsleven moeten realiseren dat een meerjarige aanpak noodzakelijk is in Brabant.

Meer informatie en download van het hele rapport: www.zka.nl