Het Najaarsforum van Natuurmonumenten stond in het teken van landbouw met als doel meer verbinding met de agrarische sector. ‘We mogen natuur gebruiken, maar hebben ook de plicht om haar gewetensvol te beschermen’, zei minister Schouten in haar openingsspeech op het jaarlijks congres van Natuurmonumenten. Het Najaarsforum van Natuurmonumenten stond in het teken van landbouw met als doel meer verbinding met de agrarische sector. ‘We mogen natuur gebruiken, maar hebben ook de plicht om haar gewetensvol te beschermen’, zei minister Schouten in haar openingsspeech op het jaarlijks congres van Natuurmonumenten.

Op het programma stond onder andere een discussie tussen boeren, politici, wetenschappers en natuurbeschermers. Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten: “In de kern zijn boeren en natuurbeschermers het met elkaar eens, maar we willen lang niet altijd luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Vandaag biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid.” Natuur laat zich vaak achterwaarts begrijpen Minister Schouten ging tijdens haar toespraak in op de landbouwvisie die ze vorige maand presenteerde. “in het voedselsysteem groeit iets scheef. We moeten ons anders gaan verhouden tot ons voedselsysteem door over te schakelen naar kringlooplandbouw, die sluit natuur niet buiten, maar omarmt haar. De natuur laat zich vaak achterwaarts begrijpen. Maar de toekomst laat zich alleen voorwaarts vormen en ik zie ernaar uit om dat samen met u te doen.” Good farming is people friendly and wildlife friendly De Amerikaanse boer Joel Salatin is door TIME uitgeroepen tot meest innovatieve boer ter wereld. Hij vindt en ontwikkelt nieuwe en zeer succesvolle natuurinclusieve landbouwmethoden met verschillende teelten en veesoorten tegelijkertijd. Zijn boerenbedrijf produceert dankzij die nieuwe inzichten en methoden per hectare meer dan gangbare bedrijven. “Good farming is peoplefriendly and wildlife friendly. We ARE nature. Wildlife is an asset, not a liability.” Duurzaam verdienmodel dat voor de hele keten toekomst biedt Frans Keurentjes, directeur Friesland Campina: “We wonen op een uniek stukje aarde; een delta met een vruchtbaar klimaat, met boeren en een infrastructuur die wereldvermaard is. We hebben de verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan en talenten te benutten. Meer is beter was decennialang de norm. Maar er moet een duurzaam verdienmodel komen dat voor alle deelnemers in de keten toekomst biedt.” Midden Delfland: de showcase van de Nederlandse landbouw Marc van den Tweel legde in zijn afsluitende speech de nadruk op verbinding van natuur met landbouw. “Op Schiermonnikoog hebben we deze zomer een eilanddeal gesloten met de boeren daar. Met eenderde minder koeien gaan ze de melk lokaal verwerken. Natuurmonumenten denkt mee en helpt ze hierbij door grond beschikbaar te stellen om de koeien op te laten grazen. Maar een eiland is niet hetzelfde als het vasteland, dus is mijn blik ook gericht op Midden Delfland. Laten we in dit gebied de skybox en showcase van de Nederlandse landbouw, waarmee we de samenleving laten zien hoe het wél kan. Daarbij is van het grootste belang dat we ervoor zorgen dat de boer een gezicht krijgt. Dat zijn erf midden in de samenleving ligt en dat de keten en consument een eerlijke prijs betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel.” Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl