Vaders spelen meestal op een andere manier met hun kinderen dan moeders. Renske Keizer, hoogleraar familiesociologie aan de Erasmus universiteit doet onderzoek naar deze verschillen bij 100 Rotterdamse gezinnen en gaf een preview van haar voorlopige conclusies op een speelcongres in het Rotterdams Plaswijckpark. Vaders spelen meestal op een andere manier met hun kinderen dan moeders. Renske Keizer, hoogleraar familiesociologie aan de Erasmus universiteit doet onderzoek naar deze verschillen bij 100 Rotterdamse gezinnen en gaf een preview van haar voorlopige conclusies op een speelcongres in het Rotterdams Plaswijckpark. Moeders kiezen vaker voor een rollenspel – en het moet bovendien heel veilig zijn. Vaders maken het vooral spannend – en daarbij nemen zij wat meer risico. Keizer: "In de wetenschap stonden vaders lange tijd langs de spreekwoordelijke pedagogische zijlijn. Maar door een drietal grote maatschappelijke ontwikkelingen is het vaderschap onder grote wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling komen te staan. Deze ontwikkelingen zijn:
  1. Grotere en blijvende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen;
  2. Een gestegen percentage echtscheidingen;
  3. Veranderde opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw, meer specifiek wat een goede vader zijn behelst."
[caption id="attachment_56991" align="alignright" width="300"] vader als speelkamaraad[/caption] Vaderspel Keizer sprak over vaders als uitdagende speelkameraad. Vaders gaan anders om met hun kinderen, ook in het spel. Kinderen worden door hun vaders fysiek uitgedaagd en gestimuleerd tot het verleggen van hun grenzen. Keizer benadrukte in haar betoog, dat de ene benadering niet beter is dan de andere. Maar het feit dat kinderen geconfronteerd worden met verschillende benaderingen draagt positief bij aan de ontwikkeling van het kind. De avontuurlijker benadering van vaders is o.a. goed voor het zelfvertrouwen. Keizer noemde met name het zelfvertrouwen bij dochters; en dat is goed voor haar toekomstige carrière. Het traditionele beeld dat papa met zijn zoon gaat voetballen en ravotten en de dochter met haar moeder speelt met poppen is steeds meer aan het vervagen. Keizer ziet ook een verschil in de manier waarop vaders en moeders met hun kinderen communiceren. Moeders passen hun taal aan an het niveau van het kind. Vaders gebruiken vaker 'moeilijke' woorden en stellen meer open vragen. [caption id="attachment_56996" align="alignright" width="300"] denk in je communicatie ook aan de vaders[/caption] Keizer spiegelde haar bevindingen ook aan Plaswijckpark, die het in haar ogen goed doet; "Er zijn zowel activiteiten die inspelen op het moedergedrag als het vadergedrag. Wat past bij het vadergedrag is vrij en uitdagend spel - en dat is iets dat kinderen tegenwoordig steeds minder vaak doen. Dit is goed voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. In Plaswijckpark zie ik volop spannende attracties en speelzones waarin kinderen worden uitgedaagd." De bootjesglijbaan bij de ingang is een mooi voorbeeld van zo'n spannende attractie. Ook het vlotvaren en de hindernisbaan behoren tot de categorie 'spannend'. Als tip voor het Plaswijckpark gaf zij mee dat je ook in de communicatie rekening kunt houden met het feit dat vaders met hun kinderen naar het Plaswijckpark komen. Een sheet met daarop de term 'overblijfmoeder m/v' maakte deze tip meteen duidelijk. Meer informatie: www.driehoekonderzoek.nl www.plaswijckpark.nl