Met 6,8 miljoen dagtoeristen aan de Vlaamse kust in juli en augustus is de zomer van 2018 de op één na beste zomer van de voorbije 20 jaar. Enkel in 2003 trokken nog meer dagtoeristen naar de Kust. Juli was dé topmaand met 3,5 miljoen dagtoeristen, of 22% meer dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het KiTS-project. Met 6,8 miljoen dagtoeristen aan de Vlaamse kust in juli en augustus is de zomer van 2018 de op één na beste zomer van de voorbije 20 jaar. Enkel in 2003 trokken nog meer dagtoeristen naar de Kust. Juli was dé topmaand met 3,5 miljoen dagtoeristen, of 22% meer dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het KiTS-project.

In augustus trok de Kust 3,3 miljoen dagtoeristen (+1%). De tweede helft van augustus scoorde wat minder goed. Op 5 topdagen zoals 21 juli en 15 augustus kwamen meer dan 200 000 dagtoeristen naar zee. In de eerste acht maanden van 2018 telde de Kust 14,3 miljoen dagtoeristen, of 5% meer dan in 2017. Naast de zomervakantie is er ook een sterke toename in de maand mei (+19%). De verhuurkantoren noteerden in de zomervakantie 2% minder overnachtingen in vakantiewoningen, zowel in juli als in augustus. Dankzij een sterke eerste jaarhelft (+4%) noteren we voor de eerste acht maanden van dit jaar een lichte stijging van 1% in overnachtingen. Bij de hotels aan de Kust is de bezettingsgraad traditioneel hoger in augustus dan in juli. Door de topmaand juli is dit in 2018 niet zo. Deze zomer haalden de hotels een gemiddelde bezettingsgraad van 82% in juli en 81% in augustus, met bijna elk weekend een bezetting boven de 90%. Globaal registreren de hotels deze zomer 6% meer overnachtingen. Over de eerste acht maanden van het jaar noteert de hotelsector aan de Kust een stijging van 3%. Vooral juli en ook mei met de verlengde weekends scoren goed. Naast de binnenlandse markt gaat ook de Nederlandse markt vooruit. De kampeersector is van alle logiesvormen het meest weersgevoelig. Het mooie weer deze zomer resulteert dan ook in een toename van het aantal overnachtingen op kortkampeerplaatsen met 5%. Ook in de maand mei bleven meer gasten overnachten op campings. Tot eind augustus is het aantal overnachtingen met 5% gestegen in vergelijking met vorig jaar. Net als bij de hotels doet ook hier de Nederlandse markt het goed. De vakantiecentra en -parken noteren een status-quo in overnachtingen deze zomer, bij jeugdlogies daalde het aantal overnachtingen met 1%. Voor de eerste acht maanden van 2018 is de balans positief. Voor de attracties en musea aan de Kust is 2018 tot nu toe een minder jaar. Eind 2017 sloot het museum Storms de deuren en werd het James Ensorhuis tijdelijk gesloten voor vernieuwing. Daarnaast hadden enkele musea specifieke tentoonstellingen in 2017 die niet voortduurden in 2018. Ook het strandweer ligt mede aan de basis van het lager aantal bezoekers in 2018 (-9% tot eind augustus). De zomercijfers van Westtoer over het verblijfstoerisme komen tot stand dankzij een samenwerking met een steekproef van logies, CIB en FOD Economie. Voor de cijfers rond dagtoerisme baseren we ons op een model dat tot stand kwam met de steun van Verkeerscentrum en NMBS. Deze resultaten kaderen binnen het ‘KiTS’-project van Westtoer, met steun van de kustgemeenten en de provincie West-Vlaanderen. Meer informatie: www.westtoer.be