De gemeenteraad van Loon op Zand heeft donderdagavond 20 september 2018 het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 gewijzigd vastgesteld. Het plan is het eindresultaat van een intensieve samenwerking met veel belanghebbenden. De gemeenteraad toetst jaarlijks of aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de uitbreiding van de Efteling wordt voldaan. Deze werkwijze draagt bij aan de beoogde evenwichtige balans tussen de leefbaarheid van de inwoners en de ontwikkeling van het attractiepark. De gemeenteraad van Loon op Zand heeft donderdagavond 20 september 2018 het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 gewijzigd vastgesteld. Het plan is het eindresultaat van een intensieve samenwerking met veel belanghebbenden. De gemeenteraad toetst jaarlijks of aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de uitbreiding van de Efteling wordt voldaan. Deze werkwijze draagt bij aan de beoogde evenwichtige balans tussen de leefbaarheid van de inwoners en de ontwikkeling van het attractiepark.

[caption id="attachment_55864" align="alignright" width="300"] Entree Efteling[/caption]De gemeente hecht veel waarde aan de meningen van haar inwoners. Wethouder Gerard Bruijniks: “We zijn ervan overtuigd dat er nu een zorgvuldig afgewogen plan ligt. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat we niet alle wensen hebben kunnen inwilligen. We zijn erg blij met de reacties van onze inwoners. Mede hierdoor is het plan aangescherpt. Ook in de toekomst blijft goed burenoverleg tussen de Efteling en onze inwoners belangrijk. De gemeente neemt hierin het voortouw. Goed met elkaar in gesprek blijven is de basis voor een goede samenwerking.” Aanpassingen en moties Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vaststelde, is een aantal extra aanpassingen op voordracht van de gemeenteraad doorgevoerd in het bestemmingsplan. Er worden twee groenstroken toegevoegd ter hoogte van de Dodenauweg-Eftelingsestraat. Daarnaast heeft de raad drie opdrachten verstrekt aan het college: de attracties ter hoogte van de Dodenauweg te voorzien van duurzame daken; een normenkader waaronder geluid inzichtelijk te maken en aan te geven hoe deze op dit moment en in de toekomst kan worden gemeten; om de overleggen met de inwoners en de Efteling te versterken. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Publicatie vindt onder meer plaats in de Duinkoerier, op de gemeentelijke website en via www.overheid.nl