Frankwin van Beers, de algemeen directeur die de verhuizing van Dierenpark Emmen naar WILDLANDS (+ theater Atlas) realiseerde, gaat het park verlaten. Het eerste jaar na de heropening in 2016 presteerde het park conform de planning. Daarna vielen de bezoekcijfers tegen. Van Beers is 9 jaar directeur van het park geweest. Frankwin van Beers, de algemeen directeur die de verhuizing van Dierenpark Emmen naar WILDLANDS (+ theater Atlas) realiseerde, gaat het park verlaten. Het eerste jaar na de heropening in 2016 presteerde het park conform de planning. Daarna vielen de bezoekcijfers tegen. Van Beers is 9 jaar directeur van het park geweest.

In een persbericht geeft WILDLANDS toelichting op het vertrek: "De afgelopen tijd heeft Van Beers met het management team hard gewerkt aan een strategie voor de periode ná de lancering van WILDLANDS. Tijdens dit proces zijn ook openhartige gesprekken gevoerd met de raad van commissarissen, waarin beide tot de conclusie zijn gekomen dat een nieuwe periode ook een nieuwe leiding verdient. Sinds dit voorjaar staat er een krachtig managementteam en beide partijen hebben geconcludeerd dat dit een natuurlijk moment is om het stokje over te dragen. Vanaf heden zal Van Beers zijn functie niet meer uitoefenen, maar beschikbaar zijn voor het overdragen van kennis en dossiers aan de nieuwe leiding." Marcel Schonenberg reageert namens de raad van commissarissen: “Na vele jaren van voorbereidingen heeft Frankwin ervoor gezorgd dat het park op tijd en binnen budget is gerealiseerd. Het resultaat is een prachtig, vernieuwend park. Daarnaast is het ATLAS theater nu al uitgegroeid tot een bloeiende culturele ontmoetingsplek. Voor zijn tomeloze inzet, energie en vooral voortdurende focus op het belang van WILDLANDS en het ATLAS theater, hebben wij enorm veel respect en zijn wij hem zeer dankbaar. Wij wensen hem dan ook alle goeds.” De raad van commissarissen verwacht op korte termijn een interim directeur te kunnen aanstellen, in afwachting van een benoeming van een opvolger. Meer informatie: www.wildlands.nl Kritische signalen Naast het respect dat Van Beers krijgt voor het realiseren van het grote en complexe verhuisproject zijn er ook kritische geluiden. Website Looopings meldde onlangs dat het park in 2017 een verlies van 1,6 miljoen heeft gedraaid en dat de verwachtte bezoekersaantallen in 2017 en 2018 bij lange na niet gehaald worden. De Nederlandse markt heeft ook moeite met het nieuwe concept waarin pretpark en dierentuin zijn gecombineerd. Vandaar dat de marketingafdeling er voor kiest om het park primair als dierentuin in de markt te zetten. Tegenwoordig wordt de titel 'Wildlands Adventure Zoo Emmen' gebruikt. Lees meer op www.looopings.nl