De leden van FNV Horecabond hebben ingestemd met het AOW- en pensioenakkoord dat sociale partners en het kabinet hebben gesloten. De ledenraadpleging geeft voor FNV Horecabond de doorslag om vóór het pensioenakkoord te stemmen bij de standpuntbepaling in de FNV federatieraad. De leden van FNV Horecabond hebben ingestemd met het AOW- en pensioenakkoord dat sociale partners en het kabinet hebben gesloten. De ledenraadpleging geeft voor FNV Horecabond de doorslag om vóór het pensioenakkoord te stemmen bij de standpuntbepaling in de FNV federatieraad.

Alle 23.546 leden van FNV Horecabond, waar ook de recreatiebond onder valt,  zijn gevraagd hun stem uit te brengen. Tot en met zondag 7 augustus kon gestemd worden, zowel digitaal als per antwoordkaart. Bij deze ledenraadpleging hebben 1670 leden hun stem uitgebracht. Een meerderheid van 56% stemde vóór het pensioenakkoord. meer informatie: www.fnvrecreatie.nl   Red: Volgens de gegevens van het CBS werkten er in 2010, 269.000 mensen in de horeca (inclusief logiesaanbieders).Zeker gezien de opkomst voor deze enquête, wordt de keuze bepaald door een relatief klein aantal personen. Daarbij gaan we er van uit dat de FNV veruit de meest aangesloten vakbondsleden heeft in horeca en recreatie. Daarnaast is ook het CNV actief in de horeca.