Op donderdagmiddag 13 september organiseert het platform Renaissance van het Platteland een conferentie die in het teken staat van het creëren van nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. De essentie van de bijeenkomst: steeds vollere steden en leeglopende buitengebieden. Dit terwijl een vitaal platteland van groot belang is voor een leefbare toekomst van Nederland. Zowel de overheid als het bedrijfsleven zijn deze problematiek steeds meer gaan onderkennen. Op donderdagmiddag 13 september organiseert het platform Renaissance van het Platteland een conferentie die in het teken staat van het creëren van nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. De essentie van de bijeenkomst: steeds vollere steden en leeglopende buitengebieden. Dit terwijl een vitaal platteland van groot belang is voor een leefbare toekomst van Nederland. Zowel de overheid als het bedrijfsleven zijn deze problematiek steeds meer gaan onderkennen.

Ook voor de recreatiesector is er een rol weggelegd. Het is zelfs een van de drie hoofdthema's: "Recreatie, ontspanning en zingeving: Werk aan goede, veilige en moderne voorzieningen, dichtbij, die ruimte geven aan ontspanning, rust en recreatieve beweging. Voorzieningen die duurzame economische ontwikkeling en ‘zinvolle werkgelegenheid’ ondersteunen." Overhandiging manifest aan ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Tijdens de conferentie wordt onder andere een manifest overhandigd aan Jan-Kees Goet, Secretaris-Generaal van het ministerie LNV. Het platform Renaissance pleit hierin onder andere voor het aanstellen van een Deltacommissaris. Een breed gedragen plan en uitvoering, niet belemmerd door overdadige regelgeving en sectorale of lokale belangen, is nodig om deze nieuwe verbindingen te realiseren. Aan de hand van de thema’s voedsel, energie, water, wonen en recreatie geeft een groot aantal deskundigen hun visie, waaronder: • John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven • Erik Droogh, directeur Leisurelands • Hans Huijbers, voorzitter ZLTO • Jos Vranken, directeur NBTC • Ellen van Selm, burgemeester Opsterland en voorzitter van P10 plattelandsgemeenten • Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Over Renaissance van het Platteland Het platform Renaissance van het platteland is een samenwerkingsverband van ZLTO, HAS Hogeschool, Leisurelands, ASR, FPG, BPG en STIRR. Het platform streeft naar nieuwe verbindingen tussen stad en platteland om Nederland in de toekomst leefbaar te houden. In het kader van de conferentie wordt samengewerkt met de K6, de organisatie van 6 provincies met krimpproblematiek en de P10, de organisatie van de 17 grootste plattelandsgemeenten. Meer informatie: www.renaissancevanhetplatteland.nl